Ondertussen in Kameroen

De basisschool St Aloys in Abong Mbang groeit gestaag door. Er zijn inmiddels 10 groepen voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
Door het toenemende aantal leerlingen is er steeds meer sprake van financiële onafhankelijkheid. Uiteindelijk is het natuurlijk ons streven dat de school op hoog niveau presteert én op eigen benen kan staan.

In de dorpjes rond Djouth vraagt de watervoorziening bij de vijf kleuterscholen nog aandacht. We zoeken nog donateurs voor twee waterputten.

Door het toenemende aantal kinderen op de kleuterscholen ontstaat de noodzaak om op verschillende plekken de lokalen te vergroten of te vernieuwen. In het dorp Lio hebben we vorig jaar een nieuw klaslokaal gebouwd.
Voor het komende jaar zoeken we nog budget om weer 1 of 2 lokalen te kunnen vernieuwen.

Ook hebben we het plan om de schoolborden te vernieuwen.

Sinds vorig jaar is er een nieuwe directeur Fréderic, die zelf ook les geeft. We kennen hem al jaren en zijn onder de indruk van zijn motivatie om de kwetsbare Baka-kinderen te leren lezen en schrijven.

De lesmethode waarbij de kinderen met werkboeken en schriften de taal leren blijkt zeer effectief. Dit vraagt elk jaar een grote investering in nieuwe werkboeken en schriften voor de ruim 250 leerlingen.

You Might Also Like