Paul Splinter


Secretaris –  Adviseur

  • Ieder kind, waar ook ter wereld, heeft het recht op een menswaardige toekomst. Mijn eerste kennismaking met Kameroen deed me eens te meer beseffen hoe bepalend het voor het leven van een kind is in welke omstandigheden je ter wereld komt. Met onze stichting dragen we een steentje bij om het perspectief voor kinderen in Kameroen te verbeteren. De gedrevenheid en inzet van de leraren en het plezier van de kinderen die ik op de scholen in en rond Abong Mbang heb gezien, zijn een waardevolle ervaring en een belangrijke drijfveer om hen met onze stichting een steuntje in de rug te geven.