Leony Coppens


Voorzitter – Klinisch psycholoog

  • Hoe de toekomst van een kind eruit ziet, hangt erg af van de ervaringen die het opdoet in de vroege kinderjaren. In de afgelopen jaren heb ik gezien hoe er we daar met onze stichting een positieve bijdrage aan kunnen leveren. Bijvoorbeeld doordat kinderen naar school kunnen gaan en plezier hebben met de leraren en medeleerlingen.

Gabriëlle van Liemt


Secretaris – Verpleegkundige

  • Onderwijs en gezondheid zijn van levensbelang voor een beter leven. Vanuit Nederland kunnen we voor kinderen in Kameroen het verschil maken. Het is mooi om dat samen met een groep mensen te doen, die een verschillende achtergrond en een gedeelde gedrevenheid hebben.

Bert van Breugel


Penningmeester – Architect

  • Vaak hoor je mensen zeggen: ‘Is ontwikkelingshulp geen druppel op een gloeiende plaat?’ Absoluut niet! Sinds 2006 is er een geweldige vooruitgang geboekt op zeven schooltjes in het regenwoud van Oost-Kameroen. Dankzij de bijdrage van onze donateurs in Nederland kunnen we 700 kinderen iets bieden dat niemand hen ooit afneemt: een goede schoolopleiding!

Paul Splinter


Vrijwilliger –  Adviseur

  • Ieder kind, waar ook ter wereld, heeft het recht op een menswaardige toekomst. Mijn eerste kennismaking met Kameroen deed me eens te meer beseffen hoe bepalend het voor het leven van een kind is in welke omstandigheden je ter wereld komt. Met onze stichting dragen we een steentje bij om het perspectief voor kinderen in Kameroen te verbeteren. De gedrevenheid en inzet van de leraren en het plezier van de kinderen die ik op de scholen in en rond Abong Mbang heb gezien, zijn een waardevolle ervaring en een belangrijke drijfveer om hen met onze stichting een steuntje in de rug te geven. 

Dinno van Breugel


Vrijwilliger – Econoom/ondernemer

  • In 2005 reisde ik voor een waterputtenproject naar Kameroen. Daar ontstond het idee voor oprichting van een stichting om de leefomstandigheden van kinderen te verbeteren. Initiatief nemen en iets toevoegen of verbeteren past goed bij mijn achtergrond van econoom en ondernemer.

Nynke Rots


Vrijwilliger – Medisch bioloog

  • Toen de school van mijn kinderen – de Regenboogschool- in 2010 op zoek was naar een goed doel, ben ik actief betrokken geraakt bij de stichting. Er zijn inmiddels al veel geslaagde sponsoracties geweest. Het is mooi om te zien hoe betrokken de Nederlandse leerlingen zijn en alles willen weten over het leven van de kinderen in Abong Mbang.

Annemarie van Breugel


Vrijwilliger – (interim) manager

  • We leven in een onvoorstelbaar rijk land met veel ontplooiingsmogelijkheden. Ik zet mijn kennis en netwerk graag in om jonge mensen in Kameroen de kans te geven hun talent te ontwikkelen en een zelfstandige toekomst op te bouwen. Het is een grote uitdaging om dit op een duurzame manier te doen op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect.