Basisschool Saint Aloys in Abong Mbang


We ondersteunen deze school sinds 2008. De ontwikkeling die deze school sindsdien doormaakte, is indrukwekkend. Inmiddels is het de beste school van het dorp.

Toen onze stichting in 2008 in contact kwam met deze school, waren er geen lesboeken, lazen de leerkrachten voor uit hun eigen boek of vanaf het schoolbord, het gebouw was vervallen, het dak lekte en er konden slechts drie lokalen gebruikt worden. Inmiddels heeft een metamorfose plaatsgevonden. Het gebouw is opgeknapt, het team is professioneel en de school is uitgebreid met extra lokalen, een aula, een bibliotheek en een moderne inventaris met laptops en zonnepanelen.

De financiële steun van onze stichting zet het schoolteam in voor:

 • Leermiddelen voor de kinderen (o.a. werkboeken rekenen en taal, schriften, pennen en potloden).
 • Wekelijks 1 voedzame maaltijd voor alle leerlingen.
 • Professionalisering team (onder andere computeronderwijs en wekelijkse intervisie).
 • Lesboeken voor de leerkrachten.
 • Tegemoetkoming in personeelskosten, waardoor klassen zijn verkleind (van circa 80 kinderen tot maximaal 40).
 • Inrichting van zes klaslokalen (na vervanging dak met Europese subsidie).
 • Renovatie veranda school.
 • Opknappen gemeenschapsruimte in school.
 • Inrichting van schoolbibliotheek (met Engels- en Franstalige boeken)
 • Buitenschoolse activiteiten (sport, dans en computerles)
 • Renovatie van 6 lerarenwoningen
 • Nieuwbouw van 4 lerarenwoningen
 • Aanleg waterput
 • Aanleg installatie zonnepanelen en accu’s

Resultaat

Mede dankzij onze financiële steun heeft Basisschool St. Aloys zich afgelopen jaren enorm ontwikkeld. De school groeide van 140 leerlingen naar 250 leerlingen, verdeeld over 6 klaslokalen. Het gebouw ziet er verzorgd uit. De school heeft een prettige sfeer en een goed functionerend en gekwalificeerd team. Dit team heeft een enorme impuls gegeven aan de onderwijskwaliteit en de leerlingresultaten. Er zijn naschoolse activiteiten, zoals sport en Engelse les. In de afgelopen jaren werd de school verschillende keren verkozen tot beste basisschool in Abong Mbang. Ze behaalde de tweede plek in de provinciale scholenwedstrijd.