Gezondheidsposten in Abong Mbang en Djouth


Wij geven elke gezondheidspost een bescheiden werkbudget. Ook zamelen we in Nederland goed bruikbare medische apparatuur, instrumenten, medicijnen e.d. in.

De gezondheidsposten verlenen basiszorg aan de mensen uit de omgeving. Denk aan het behandelen van ondervoeding, malaria, TBC, infecties, HIV/AIDS en het begeleiden van bevallingen. Consulten zijn gratis, de patiënten moeten in principe wel voor eventuele medicatie betalen. Het gaat daarbij om bedragen van 3 tot 5 euro. Veel mensen kunnen dat niet betalen.

Om de zorg aan de allerarmsten (in het bijzonder aan baby’s en jonge kinderen) doneren wij per gezondheidspost € 1.000 per jaar.

Meer hulp nodig!

Ook komend jaar leveren wij een financiële bijdrage. Maar er is meer nodig! In Nederland zamelen we materialen in voor de gezondheidsposten:

  • apparatuur voor bloedonderzoek (die werkt op zonne-energie)
  • 4 laptops om de patiëntenadministratie te digitaliseren
  • de meest gangbare medische instrumenten, materialen en medicijnen.

Om de continuïteit te kunnen waarboren, komen we graag in contact met (aankomend) artsen uit Nederland. Je kunt een gezondheidspost adopteren of vriend worden. Bijvoorbeeld met collega’s of medestudenten.

We kunnen desgewenst een (werk)bezoek organiseren van 1 tot 3 weken. Faciliteiten voor verblijf zijn aanwezig, je verblijft dan in een eenvoudig maar schoon en veilige accommodatie in Djouth of Abong Mbang.