Schooltjes voor Baka kleuters – impressie werkbezoek 2023

In de loop van de jaren hebben we verbeteringen kunnen doorvoeren op de 5 kleuterschooltjes. Dat doen we in overleg met het team van leraren en met de ouders.

Elk jaar proberen we daarom alle 5 kleuterschooltjes te bezoeken. Dat is een opgave want de verste ligt ruim een uur van Djouth. Ook dit jaar was hiervoor weer een lange dag gepland om met team en ouders te praten over wat nodig is de komende periode.

Het belang van schoolboeken, schooluniformen, grotere klaslokalen en drinkbaar water wordt weer onderstreept door team en ouders.

Fréderic is één van de leraren. Hij is na het vertrek van de vorige directeur aangesteld als teamleider. Daar zijn we erg blij mee want hij is een ervaren docent en goede pedagoog. Hij heeft ook een goede jonge leraar aangesteld waardoor het team weer op sterkte is.

In de afgelopen twee jaar konden we door extra donaties een waterput en een klaslokaal financieren (zie eerdere nieuwsberichten). Na corona konden we nu eindelijk het resultaat zien.

Voor het komende jaar financieren we weer vrijwel de gehele begroting voor de scholen. Daarnaast zoeken we donateurs voor twee extra waterputten, zodat elke school schoon en drinkbaar water in de buurt heeft. Er is op twee plekken ook behoefte aan een nieuw klaslokaal.  Laat het ons weten als je met een eenmalige gift hieraan wil bijdragen. 

You Might Also Like