Kleuterschool St Aloys – impressie werkbezoek 2023

Naast het hoofdgebouw van St Aloys zijn er vorig jaar 2 lokalen voor de kleuters gerealiseerd. Dat is belangrijk, want in de kleutergroepen wordt het fundament gelegd voor succes in het onderwijs: leren lezen, schrijven en rekenen. 

In de kleutergroepen wordt gewerkt met ORA – een moderne lesmethode die de kleintjes spelenderwijs leert lezen, schrijven en rekenen. Daarnaast leren de kinderen ook gewone dingen waar thuis vaak geen tijd of aandacht voor is. Tandenpoetsen, handen wassen, opruimen, zingen, dansen, sporten en spelen.

Dankzij de bijdrage van onze stichting kan de school 2 keer per week een gezonde maaltijd met alle essentiële voedingsstoffen verzorgen. Helaas is dat nodig omdat veel kinderen thuis een te eenzijdig voedingspatroon hebben.

Er zijn nu 4 kleutergroepen. Twee groepen krijgen les in de gloednieuwe lokalen. De andere 2 zijn tijdelijk ondergebracht in de schoolbibliotheek. We willen de school helpen om zo snel mogelijk nog 2 nieuwe lokalen te bouwen, zodat de bibliotheek weer gebruikt kan worden voor lezen, computerlessen en buitenschoolse activiteiten.

In het nieuwbericht Dom tot Dom lees je over de bizarre sponsortocht om het budget van € 20.000 voor extra lokalen bij elkaar te fietsen.

You Might Also Like