Basisschool St Paul krijgt kleinere klassen

In de afgelopen jaar is het lerarenteam van basisschool St Paul verbeterd. Dat is goed nieuws. Het leidt wel meteen tot meer leerlingen en dus ruimtegebrek in de 4 klaslokalen. In twee klassen is het aantal leerlingen 80!

Gelukkig is de bouw van twee extra lokalen bijna gereed, betaald door de school zelf. Volgens de Kameroenese regelgeving krijgt de school pas over 2 jaar budget voor extra leraren. Wij hebben besloten om de komende twee schooljaren een bijdrage te betalen zodat met 2 extra docenten het maximale leerlingaantal per klas weer naar 40 kan worden teruggebracht. We hebben toegezegd dat we laptops voor de docenten zoeken. Heb jij nog een goedwerkende laptop? Deze is dus zeer welkom!

You Might Also Like