Basisschool St Aloys groeit – impressie werkbezoek 2023

In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs en in de gebouwen van de school. Sinds 2021 zijn er 2 nieuwe lokalen en 4 nieuwe lerarenwoningen gerealiseerd. Inmiddels heeft de school ruim 400 leerlingen.

Het is geweldig om te zien hoe betrokken het team van leraren stap voor stap werkt aan verbetering van het onderwijs: de leerlingresultaten zijn zeer goed en de doorstroom naar het vervolgonderwijs neemt toe. Je ziet het ook aan allerlei andere dingen zoals rust in de klas, vrolijk gekleurde schooltenues en zichtbaar plezier tijdens lessen en vieringen.

 
De school behoort inmiddels tot de beste in de regio. De school kan steeds meer op eigen benen staan en toch is het noodzakelijk dat we onze jaarlijkse bijdrage continueren. Dat geld wordt gebruikt voor onder andere  schoolboeken, buitenschoolse activiteiten en grote incidentele investeringen voor lokalen.

De impact van onze bijdrage is groot. We oogsten zichtbaar resultaat en willen dat succes voortzetten.

Om die reden werven we geld voor de bouw van  extra lokalen. In het nieuwsbericht Dom tot Dom lees je over een bizarre sponsortocht om het budget van € 20.000 bij elkaar te fietsen.

You Might Also Like