Abong Mbang is een kleine stad met 15.000 inwoners in Oost Kameroen. Het stadje ligt op de doorgaande route die de hoofdstad Yaoundé verbindt met de oostelijke handelsstad Bertoua. Deze doorgaande route is belangrijk voor de economische ontwikkeling van Abong Mbang en de oostelijke regio van Kameroen. Elk jaar is te zien dat economische bedrijvigheid toeneemt en dat het stadje in omgang groeit.

In Kameroen financiert de overheid de gezondheidszorg. Als gevolg van de enorme corruptie zien we keer op keer dat de kwaliteit van het ziekenhuis in Abong Mbang daaronder te lijden heeft. Het ontbreekt aan medische apparatuur die werkt en ook water en energie heeft het ziekenhuis niet voorhanden. De motivatie van het personeel is ook droef.

De gezondheidspost is een particulier initiatief vanuit katholieke zusters uit Polen. Soeur Nazaruisza coördineert het medische team dat verder uit Kameroense professionals bestaat. De gezondheidszorg is van goede kwaliteit. Dit trekt ook de Kameroeners die deze zorg kunnen financieren. Op jaarbasis biedt de gezondheidspost aan ruim 7.000 mensen zorg. Naast basisgezondheidszorg gaat het om kleine operaties, zuigelingenzorg, apotheek en een groot deel van het jaar werkt het team samen met professionals uit Europa die tandheelkundige en oogheelkundige zorg bieden.

De bijdrage van onze stichting is zeer bescheiden en betreft een jaarlijks budget van € 1.500 dat het team inzet voor zorg aan jonge kinderen wanneer helder is dat ouders de zorg echt niet kunnen betalen. Net als in Djouth zetten we ons netwerk in om voor deze gezondheidspost medische materialen en apparatuur te verkrijgen.

Djouth is een dorp met ongeveer 900 inwoners en ligt midden in het tropisch regenwoud in Oost Kameroen. De weg ernaar toe is onverhard en, zeker in het regenseizoen, moeilijk begaanbaar en daardoor onveilig. Al met al een zeer geïsoleerd gebied. In het dorp is een gezondheidspost aanwezig waar een team van 4 mensen basisgezondheidszorg en zuigelingenzorg biedt.

Het dichtstbijzijnde ziekenhuis is 5 a 6 uur rijden vanaf Djouth. Dat maakt dat de gezondheidspost voor de mensen in en om Djouth van levensbelang is. Jaarlijks biedt het team aan circa 2.000 mensen uit de wijde omgeving goede zorg. Het team bezoekt de allerzieksten ook thuis. Binnenkort is daarvoor een motor-brancard beschikbaar.

De kraamkliniek van de gezondheidspost heeft een belangrijke functie voor vrouwen uit het dorp Djouth en uit de vele gehuchten in de omgeving. Op jaarbasis bevallen er zo’n 70 vrouwen. Een goede bevalling en zuigelingenzorg vergroot de levenskansen voor moeder en kind aanzienlijk.

Zonder financiële steun is het nauwelijks mogelijk om de gezondheidspost te exploiteren in dit zeer geïsoleerde deel van Kameroen. Onze stichting draagt jaarlijks circa € 3.500 bij. Als ons budget het toestaat dragen we bij aan eenmalige investeringen om het gebouw te voorzien van schoon water en elektra en zonne-energie, de aanschaf van de motorbrancard ed.  Daarnaast zamelen we medische apparaten in die de post nodig heeft, zoals een microscoop, stillerisatie-apparatuur, bloedcentrifuge, e.d.