Scholen weer geopend

Corona-update: Er zijn gelukkig relatief weinig besmettingen in Kameroen, onder andere vanwege de vrij jonge bevolking. Afgelopen week zijn de scholen weer geopend. Op de school in Abong Mbang wordt goed rekening gehouden met de 1,5 meter afstand.

Nieuwe privacywetgeving

Stichting Kinderen van Abong Mbang gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens van onze relaties (donateurs en geïnteresseerden).

Periodiek versturen we onze relaties een nieuwsbrief over de resultaten en ontwikkelingen van onze activiteiten.

In elke nieuwsbrief bieden we onze relaties de mogelijkheid om aan te geven of zij ook in de toekomst de nieuwsbrief willen blijven ontvangen.

Zodra iemand aangeeft niet meer geïnteresseerd te zijn, verwijderen we de naam en contactgegevens uit ons relatiebestand.

Neem gerust contact op met ons voor verdere vragen.

Gezondheidspost in Djouth

De gezondheidspost in Djouth staat onder supervisie van Donata. Alle 1000 inwoners van Djouth komen bij haar team van 3 verpleegkundigen als er medische zorg nodig is.
Ze vertelt dat ze tevreden is over afgelopen jaar. Zoals ieder jaar krijgen we inzage in alle gemaakte kosten. Ze overhandigt ons alle bonnen en afschriften zodat we een helder beeld hebben van wat er met onze bijdrage voor 2017 is gedaan. Donata heeft een paar wensen voor het komende jaar :

  1. vervangen van het gipsplaten-plafond in de kraamkliniek. De platen hangen door en zouden kunnen vallen wat gevaarlijk is voor patiënten en personeel.
  2. aanschaf verbrandingsoventje voor het medisch afval. Nu heeft ze die nog niet maar de controlerende gezondheidsdienst vereist dat wel.
  3. bouw muur om haar spreekkamer. Haar bureau staat nu eigenlijk op de gang en dat levert bij medische gesprekken privacy-problemen op.

We spreken af dat Donata voor deze punten een offerte stuurt zodat we in Nederland sponsoren voor deze kosten kunnen vinden.

Basisschool St Paul krijgt kleinere klassen

In de afgelopen jaar is het lerarenteam van basisschool St Paul verbeterd. Dat is goed nieuws. Het leidt wel meteen tot meer leerlingen en dus ruimtegebrek in de 4 klaslokalen. In twee klassen is het aantal leerlingen 80!

Gelukkig is de bouw van twee extra lokalen bijna gereed, betaald door de school zelf. Volgens de Kameroenese regelgeving krijgt de school pas over 2 jaar budget voor extra leraren. Wij hebben besloten om de komende twee schooljaren een bijdrage te betalen zodat met 2 extra docenten het maximale leerlingaantal per klas weer naar 40 kan worden teruggebracht. We hebben toegezegd dat we laptops voor de docenten zoeken. Heb jij nog een goedwerkende laptop? Deze is dus zeer welkom!

Nieuwe accus’s voor gezondheidspost Abong Mbang

De wachtkamer van de gezondsheidspost zit deze keer niet helemaal vol. Een jongen van een jaar of tien wordt gewogen en zijn bloeddruk wordt gemeten, alle gegevens worden met een laptop ingevoerd in het patiëntvolgsysteem.  De arts in 1 van de behandelkamers voegt de symptomen van de jongen aan het systeem toe en vult in welke onderzoeken in het laboratorium gedaan moeten worden. De jongen heeft malaria, thyfus, een schimmel infectie en een parasiet. Met medicijnen is dat alles prima te behandelen maar dat is duur dus veel beter om het te voorkomen. De laptops waarop het zelf aangelegde patiëntvolgsysteem staat draaien op zonnepanelen, omdat in Abong Mbang het elektriciteitsnet nauwelijks meer functioneert. Dat vergt nieuwe apparatuur. Dit jaar zoeken we bijvoorbeeld een nieuwe autoclaaf (apparaat om medische instrumenten en gereedschap te steriliseren). De huidige trekt teveel stroom. En dagelijks vraagt het ook om improvisatie: als de tandarts de compressor gebruikt voor het boren van een kies, dan kost dat zoveel stroom dat de laptops niet meer werken. Daarom is er behoefte aan hoogwaardige accus’s die de opgewekte zonne-energie op kunnen slaan. Gelukkig kunnen we ter plekke een donatie voor nieuwe batterijen toezeggen, zodat de tandarts tegelijkertijd aan het werk kan. Het team springt letterlijk in de lucht van blijdschap bij dat nieuws.

Renovatie lerarenwoningen bijna gereed

Met de gift van Stichting Carosi konden we eind 2017 starten met de renovatie van de lerarenwoningen.  Twee van de lerarenhuizen aan het schoolplein hebben al een nieuw dak. Het dak van het blok met de twee andere woningen is al vernieuwd. Nu zijn we nog bezig met de verbetering van de vloeren en wanden. En dat is hard nodig. De achtermuur stond bijvoorbeeld op instorten. Trots laten de leraren ons de voortgang van de verbouwing in hun huis zien. Dit voorjaar zal al het werk afgerond zijn. Ook zijn dan de buitenkeukens gereed. Dat betekent een enorme sprong voorwaarts. Voor de verbouwing kookten de leraren binnen op een houtvuurtje. Alles stinkt en de schadelijke rook veroorzaakt vooral bij moeders en kinderen ziektes als COPD.

Basisschool St. Aloys doet het steeds beter

Bij aankomst in Abong Mbang zien we direct dat de school er mooi en verzorgd bij staat. De veranda is opgefrist met nieuwe groene hekken, die voorkomen dat kinderen van de verhoging afvallen. In het najaar start de bouw van een nieuwe feestzaal. De huidige bibliotheek wordt zo intensief gebruikt voor taal- en computerlessen, dat een nieuwe zaal waar alle 265 kinderen inpassen zeer welkom is. Zeker in het regenseizoen. Een Poolse donateur betaalt de kosten voor de nieuwe hekken en de nieuwe feestzaal. Zo kunnen wij ons qua bijdrage concentreren op de exploitatie van de school.

Op donderdag zijn we eregast bij de generale repetitie van de jaarlijkse culturele competitie tussen de lokale scholen. Wij worden getrakteerd op diverse dans-, toneel- en zangvoorstellingen. Het is een genot om naar de enthousiaste kinderen te kijken. Zelfs als het geluidssysteem uitvalt, mag dat de pret niet drukken. Diezelfde avond bieden de leraren ons een feestelijk diner aan. Tijdens het lekkere eten is er veel tijd om bij te praten. De leraren geven ze aan hoe goed het team samenwerkt en dat ze veel leren. Ze hebben het heel waardevol gevonden dat zij de leraren uit Djouth hebben ontmoet voor een gezamenlijke studiedag. Dat staat voor dit jaar dus ook weer in de planning.

Bij ons vertrek op vrijdagochtend horen we dat de leerlingen dit jaar weer de schoolwedstrijd hebben gewonnen! Elk jaar dus weer een stap verder.

Zie ook: klassen St. Aloys worden kleiner.

Enthousiasme op de ‘Baka’ scholen rond Djouth

Tijdens ons jaarlijkse werkbezoek aan Kameroen is het bezoeken van de vijf schooltjes rondom Djouth altijd een van de hoogtepunten. Ook dit jaar maken we, samen met zuster Gabriella, een tour langs de scholen waar naast kinderen van de Bantou stam ook kinderen van de Baka-minderheid onderwijs krijgen. We worden er warm onthaald door uit volle borst zingende kinderen. Opvallend is de gedrevenheid van de docenten in de schooltjes, die in tegenstelling tot de school in Abong Mbang, slechts uit één lokaal bestaan. Bij de school in Lio wonen we een les bij waar de leerlingen met de zogenaamde ORA-methode Frans leren. ORA staat voor observer, reflichir, agir (waarnemen, nadenken, handelen). Beurtelings lezen leerlingen een woord voor. Eerst door het in stukjes te hakken, waarna het gehele woord  wordt herhaald door de leerling en de klas, beloond met applaus en complimenten van de docent, en natuurlijk van ons.

Nieuwe keuken bij Ecole St. Aloys

Het begin van dit schooljaar in Abong Mbang is dit jaar extra feestelijk: de keuken van de school is vernieuwd. Elke week wordt er voor de kinderen een verantwoorde en voedingrijke maaltijd gekookt. Dit gebeurde onder een dakje van palmbladeren, maar nu is er een echt gebouwtje met een solide dak. Je kunt je voorstellen dat het straks in het regenseizoen een stuk makkelijker is om voor 240 kinderen te koken.

De keuken is feestelijk in gebruik genomen, uiteraard met een lekker maaltje.

 

Bezoek Wilhelminaschool Amererongen

Op 6 oktober 2017 brachten Annemarie, Dinno en Nynke een bezoek aan basisschool Wilhelmina in Amerongen. We zijn erg blij dat de kinderen en leraren van groep 7 Kinderen van Abong Mbang als goed doel hebben gekozen.

De kinderen vonden het een goed idee om van ons meer te horen over hoe kinderen in Abong Mbang en de Baka-kinderen uit het tropisch regenwoud leven. We vertelden onze ervaringen aan groep 7, de klas van de 2 meisjes van de goede-doelen-commissie. Na een half uur waren ze heel wat wijzer. Ook de andere klassen hebben we bezocht. Alle kinderen van de Wilhelminaschool snappen nu beter waarvoor zij geld inzamelen: voor 2,50 euro kan een kind 1 jaar lang 1 maaltijd per week op school krijgen, voor 25 euro kan een kind een jaar naar school en voor 250 euro kunnen we lesmateriaal voor een hele klas voor een schooljaar aanschaffen.
In de weken vanaf de zomer tot na de herfstvakantie zamelen alle kinderen van de school geld in.

Als bedankje hebben we een paar schilderijtjes uit Abong Mbang achtergelaten. De kinderen gaan daarmee aan het eind van iedere week de andere klassen langs om de opbrengst van die week op te halen.

Het was een geslaagde ochtend waarin we weer heel wat vragen beantwoord hebben.