Naam
Stichting Kinderen van Abong Mbang

RSIN
817240019

Adres
Snelliuskade 3, 3514 XA Utrecht

IBAN
NL70 INGB 0005 1418 94

Doelstelling statuten
Het leveren van financiële bijdragen voor en het ondersteunen van de activiteiten van Ecole St Aloys de Djow, Ecole St Paul de Djouth et Ecoles de villages de Dard, Lio, Kolmbong, Akom, Mombel en de gezondheidsposten in Abong Mbang en Djouth – en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk zijn.

Doelstelling zoals vermeld op website
Kinderen van Abong Mbang geeft kansen aan kinderen in Oost-Kameroen door betere zorg en onderwijs.

Hoofdlijnen beleidsplan
Het doel van de stichting is het verbeteren van de leefomstandigheden van jeugd via goed onderwijs en goede gezondheidszorg. We focussen op concrete activiteiten waarvan jonge mensen hun hele leven profijt hebben.
Onze werkwijze: we versterken projecten die door mensen in Kameroen zijn gestart en lokaal gedragen worden. We bevorderen burgerinitiatief en actieve betrokkenheid bij de projecten.
Onze financiële steun in Abong Mbang:
Basisschool St. Aloys heeft 6 klassen met elk maximaal 40 leerlingen. We steunen de school met leermaterialen zoals werkboeken, boeken voor de bibliotheek, tegemoetkoming in de salarissen van leerkrachten, activiteitenbudget.
Jongerenproject waarin circa 30 jongeren financiële en mentale steun krijgen en de kans hebben om een opleiding te volgen. Hierdoor kunnen zij op termijn een zelfstandig bestaan opbouwen.
Gezondheidspost Abong Mbang ontvangt jaarlijks een bescheiden werkbudget om basisgezondheidszorg te kunnen geven aan de allerarmsten, in het bijzonder baby’s en jonge kinderen. Ook zamelen we in Nederland nog goed bruikbare medische apparatuur en medicijnen in.
Onze financiële steun in Djouth:
5 kleuterscholen voor Baka-kinderen. Baka is het pygmeeënvolk. Ruim 200 kinderen van 4 en 5 jaar leren hier Frans (lezen, schrijven en spreken).
Basisschool St. Paul heeft 240 leerlingen in 6 klassen. Door onze financiering van leermiddelen en een tegemoetkoming in de salariskosten helpen we om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.
Gezondheidspost Djouth biedt basisgezondheidszorg aan bewoners die leven in het regenwoud in een grote straal rondom Djouth. Ons geld wordt gebruikt voor het vervoer naar patiënten in omliggende dorpen in het oerwoud, medische inventaris en apparatuur (sterilisatie-apparatuur, doptone), veelgebruikte medicijnen en verbandmiddelen.

Financieel overzicht
Via de afgelopen 5 jaar vindt u hier een financieel overzicht van onze inkomsten en uitgaven. Daarnaast zijn de “Accords financiers” (bijdrage per project) in te zien. Dit zijn de overeenkomsten met onze lokale partners. Deze documenten zijn daarom opgesteld in het Frans.

Bestuur tot 31 december 2018:
Leony Coppens – voorzitter
Gabriëlle van Liemt  – secretaris
Bert van Breugel – penningmeester
Ruud Steenmeijer – bestuurder
Dinno van Breugel – bestuurder

Bestuur vanaf 1 januari 2019:
Nynke Rots – voorzitter
Paul Splinter – secretaris
Bert van Breugel – penningmeester

Beloningsbeleid:
Het bestuur en alle betrokkenen bij Kinderen van Abong Mbang werken als onbezoldigde vrijwilliger. De jaarlijkse werkbezoeken van betrokkenen vinden plaats geheel voor eigen rekening.