Succesvol werkbezoek 2019

Verslag van ons werkbezoek aan Kameroen van 18 t/m 25 januari 2019. Dit jaar bestond ons team uit Dinno, Bert, Kitty en Annemarie.

 

Djouth – Ecole de Villages (Dard, Lio, Mombel, Akom et Kolmbong II)

 • Het gaat goed met de scholen. Het aantal leerlingen is ca 250, ca 50 leerlingen per school. Het aantal Baka leerlingen t.o.v. de Bantou leerlingen is in Dard en Lio aan de lage kant. Ca 7 t.o.v. 35 – 45 Bantou leerlingen. Hoe verder richting Kolmbong II – het laatste dorp – hoe meer Baka leerlingen. In Kolmbong is nagenoeg 99% van de leerlingen een Baka.

Coördinator is Clement, leraren zijn Jacques, Frederique + Feline, Dornand, Armand et Audran.

 • Tijdens het droge seizoen zijn Baka leerlingen regelmatig langere tijd niet aanwezig omdat hun ouders het oerwoud in trekken om te jagen en zo geld te verdienen. De kinderen gaan dan vaak mee. In een paar dorpen lukt het dat ouders van Bantou kinderen de zorg voor Baka kinderen op zich nemen en deze kinderen wel naar school gaan.
 • We merken bij het bezoek dat het doel van de scholen niet alleen goed onderwijs is voor Baka kinderen. Zodat zij de mogelijkheid hebben zich verder te ontwikkelen om de stap naar de basisschool te kunnen maken. Ook voor Bantou kinderen blijkt het onderwijs van groot belang om beter voorbereid te zijn voor de basisschool. Een andere belangrijke doelstelling is de integratie tussen Baka en Bantou. De kinderen – en via de kinderen ook de ouders – leren met elkaar te spelen en te leren. Dit verbetert de onderlinge verhoudingen stapje voor stapje en draagt bij aan sociale acceptatie van de Baka. Niet in alle dorpen gaat dat al goed. Bv Lio blijft moeizaam.
 • Het aantal Baka kinderen dat de stap naar de lagere school maakt, neemt iets toe. Nu gaan 13 leerlingen naar Basisschool St. Paul. Mogelijk is het aantal Baka kinderen dat naar de basisschool gaat groter omdat er ook een paar openbare basisscholen zijn en we niet weten of en hoeveel Baka kinderen die scholen bezoeken.

Wat ook positief nieuws is, is dat er een nieuwe leraar met Baka achtergrond werkt bij basisschool St. Paul. Een mooi voorbeeld voor de kinderen!

Verder werkt er sinds kort een Baka meisje als stagiair in de gezondheidspost van Djouth bij soeur Donata.

 • Gesprekken met ouders van zowel Baka als Bantou kinderen is een belangrijke taak voor de leerkracht (i.s.m. de coördinator). Niet alleen over het vreedzaam/verdraagzaam samenleven, maar ook i.v.m. het betalen van een kleine financiële bijdrage aan het onderwijs van hun kinderen.
 • Het gebouw in Lio is te klein voor het aantal leerlingen. Inmiddels is de woning van de leerkracht (Frederique) in gebruik als klaslokaal. Nu zijn er 2 klassen in Lio. Er is een 2e assistent leraar aangetrokken – Feline. Zij wordt opgeleid ‘on the job’ en leert zo de ORA-methode goed toepassen.
 • Soeur Gabrielle heeft een offerte laten maken voor een nieuw en beter passend schoollokaal. Een lokaal van ca 7×9=63m2. De kosten worden geraamd op € 4.581.

Het bouwen van het lokaal heeft voor het team daar geen hoge urgentie.

 • Voor ons is een afweging of we in de toekomst 2 klassen in Lio willen houden. Met een beter gebouw kan aan ca 50 a 60 leerlingen in 1 gebouw les worden gegeven en zijn niet 2 maar is 1 leerkracht nodig. Hierover later meer.
 • De pomp in Kolmbong II is gerepareerd zoals afgesproken. De kosten bedroegen € 67,50 en zijn betaald door Soeur Gabrielle en niet door de ouders. Tijdens ons bezoek aan Kolmbong vertelt coördinator Clement echter dat de ouders het geld bijeen hebben gekregen. Hierover later meer.
 • Bij elk schooltje treffen we een aantal ouders aan. In Dard zijn dat er een paar, hoe verder weg van Djouth hoe meer ouders er zijn. In Kolmbong zit het lokaal half vol met ouders.
 • De coördinator Clement functioneert niet goed.
 • Door het niet vertellen van het juiste verhaal over de betaling van reparatie aan de pomp schaadt hij ons vertrouwen en bovendien de positie van Soeur Gabrielle ook t.o.v. de ouders.
 • Hij houdt geen goede administratie bij die nodig is voor juiste betaling van de verzekering en voor het aantal leerlingen en ontvangen ouderbijdrage. Hij moet een administratie bijhouden die Soeur Gabrielle en ons inzicht geeft a.d.h.v. een format en opzet naar wens van de zuster.
 • Hij bezoekt de scholen niet of nauwelijks. Zeker niet het wekelijks afgesproken bezoek per school. Wel declareert hij benzinekosten voor het totale budget en hebben we onlangs een reparatie aan zijn brommer betaald.
 • Het opleiden van de assistent leraren is zijn werk. Het is niet de bedoeling dat hij dat laat uitvoeren door de andere ervaren docenten (Jacques, Frederique en Armand).

Het gaat al meerdere jaren niet goed. Ook in de tijd van Simeone was dit aan de orde.

We hebben aangegeven dat hij zijn werk moet verbeteren. Kitty betaalt het hele schoolbudget en ook zijn salaris. Zijn functioneren is voor haar en ons niet acceptabel. Wanneer zijn functioneren dit schooljaar niet verbetert, overwegen we zijn dienstverband per september 2019 of januari 2020 te beëindigen. Het idee is dan dat zijn werk verdeeld wordt als een soort duo-baan over de ervaren leraren.

Een andere denkrichting is dat een nieuw klaslokaal gebouwd wordt in Lio en er daar dan 1 leraar nodig is. Daarmee is het mogelijk om 1 van de ervaren leraren de rol van Clement te laten overnemen.

 • Laptops:
 • Door de nieuwe leerkracht Feline is gevraagd of zij ook een laptop kan ontvangen. Immers voor andere leerkrachten is vorig jaar de wens meegegeven voor hen een laptop te zoeken. Het advies van de zusters Gabrielle en Donata is om de docenten geen laptop te geven. Zij beschikken zowel op school als thuis niet over elektriciteit. In het gesprek met de leraren is dit nog niet door ons teruggekoppeld dus hun verwachting kan zijn dat we op zoek gaan naar laptops. Een punt dat volgend jaar aangekaart moet worden.
 • Clement (de coördinator) heeft in 2017 een laptop gekregen die kapot is volgens Clement. Een nieuwe geven is niet afgesproken en heeft niet de voorkeur. Van belang dat hij eerst investeert in verbeteren van zijn werk.

 

Djouth – Ecole Saint Paul

 • De school heeft een nieuwe directeur. En er is sinds dit schooljaar een leraar die Baka is.

De leerlingenaantallen stijgen inmiddels nu er meerdere klassen zijn en het lerarenteam is uitgebreid.

 • Er gaan nu 13 Baka kinderen naar de basisschool St. Paul.
 • Op verzoek van Soeur Gabrielle hebben we 1 laptop gegeven aan de directeur tbv zijn werkachterlaten op school. De directeur kan deze gebruiken voor de schooladministratie en zolang hij werkzaam is voor de school. Mocht hij tzt vertrekken dan behoudt de school daarmee de laptop.
 • De boeken zijn zeer gewenst op school. We moeten proberen de 2 koffers met boeken volgend jaar mee te krijgen. Nu lukte dat niet omdat we teveel andere spullen (kleding) mee hadden.
 • We hebben nogmaals de afspraak bevestigd dat we tijdelijk (t/m kalenderjaar 2019) en niet structureel een bijdrage doen voor de salariskosten.
 • Verder zetten we bijdragen voor Baka kinderen en post onvoorzien ook komend jaar voort.

 

Dispensaire Djouth

 • Volgend jaar betalen we wederom de bedragen voor medicijnen en de bedragen voor transport. Incl. de afspraken zoals genoemd bij NB 1 in de brief ‘Accord financiers 2018’.
 • Het gaat zeer goed met het dispensaire en ook met Donata. Er zijn mooie resultaten behaald en alle projecten die Carosi mede mogelijk heeft gemaakt, zijn gerealiseerd of in gang gezet.
 • Met de donatie van Carosi is het volgende gedaan:
 • Voor de zonnepanelen zijn nu zonnepanelen aangelegd bij de Maternite inclusief verlichting en armaturen in zowel de Maternite als ook in het grote gebouw van de dispensaire. De capaciteit van de 4 panelen en de batterijen is niet voldoende om 2 gebouwen van elektra te voorzien. Dit betekent dat voor het grote gebouw nu alleen nog zonnepanelen en batterijen aangeschaft moeten worden. Hiervoor heeft Donata een offerte laten opstellen en aan ons meegegeven. Het gaat om een bedrag van ca € 11.000.
 • De wateraansluitingen in de beide gebouwen zijn gereed. De kosten waren lager dan begroot. Het restant bedrag is gebruikt voor de aanleg van elektrische installaties (zie hierboven).
 • Donata heeft nog geen auto aangeschaft. Wel is helder welke auto het gaat worden en heeft Donata voldoende donaties bij elkaar. Het gaat om een ambulance bus die vanuit Polen geïmporteerd gaat worden. De totale kosten bedragen ca € 33.000: € 25.000 voor de aanschaf van de auto en ca € 8.000 voor transport en invoer in Kameroen. Wij ontvangen nog deze week informatie over de auto en over de manier waarop Donata deze financiert.
 • In het kantoor van het hoofdgebouw is een muur gebouwd. Gefinancierd via een andere donateur.
 • Met de verlichting en goede hygiëne waarover het dispensaire nu beschikt, is het ook mogelijk om kleine operaties te doen. Die vinden plaats in de verloskamer van het Maternite. Inmiddels zijn 7 operaties verricht waaronder 1 zeer complexe van een jonge man die darmperforaties had. Hij had eerst een medicijnman geraadpleegd en is uiteindelijk toch naar de dispensaire gegaan. Zijn toestand was toen al te slecht om naar het ziekenhuis van Batouri te reizen. De arts van Batouri – waar Donata mee samenwerkt – heeft toen in het maternite de operatie uitgevoerd. Inmiddels is duidelijk dat een 2e operatie nodig is en is de jongen voldoende opgeknapt en naar Batouri vervoerd.
 • Het team van het dispensaire is met 2 nieuwe medewerkers flink uitgebreid. Nu 4 mensen. De 2 nieuwe mensen zijn stagiaires waarvan 1 Baka.

Het aantal patiënten groeit, mede door de succesvolle operaties. Ook is een TV aangeschaft voor in de wachtruimte. Dit trekt ook patiënten. Het aantal patiënten per week is ca 90.

 

Abong Mbang – Ecole Saint Aloys de Djow

 • Ook bij St. Aloys gaat het goed! Het schoolgebouw en terrein ziet er zeer verzorgd uit.

Momenteel bestaat het team uit Toussaint (directeur), Denis, Laurence, Jean Blaise, Florette (nieuw), Awa, Frank, Mayo (bibliotheek) en Moje (sport).

 • De nieuwe salle en keuken worden gebruikt voor het eten. Ook de voorstelling die voor ons opgevoerd wordt vindt plaats in de salle.
 • De huizen van de leraren zijn opgeknapt: daken vernieuwd, betonnen vloeren gestort, plafonds in het 2e bouwblok en muren gerepareerd en geverfd. Buitenkeukens zijn gemaakt en de binnenkeukens zijn opgeknapt muv die in het 1e
 • De bijdragen voor het komend jaar zijn min of meer vergelijkbaar met 2018.
 • Dit jaar krijgt het hele team een gelijk montant de motivation: FCFA 50.000 (ca € 75).
 • De school is erg blij dat zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Het schoolgebouw, de bibliotheek en de salle worden hierdoor voorzien van elektriciteit. Komende maanden start de uitvoering van het werk.
 • Aanvullende werkzaamheden zijn nog nodig voor plafonds in het 1e bouwblok en het afronden van renovatie van de oude binnenkeukens. Totaal ca € 3.000 a € 4.000
 • Alice heeft toestemming om een Maternelle te starten. Dat is een voorschool waar in 3 niveaus gewerkt wordt. Dat betekent 3 lokalen. Te beginnen met 1 klas in de bibliotheek.

 

Abong Mbang – Dispensaire

 • Het dispensaire is sinds november 7 dagen per week 24 uur per dag open. Op jaarbasis zo’n 5.000 bezoekers. Het team is flink groter geworden. Alle ruimten in het gebouw worden maximaal gebruikt. Nu er 24 uur gewerkt wordt blijven er ook patienten voor hulp overnachten. In 3 kamers zijn patiënten die behandeld worden voor malaria en er ca 3 dagen blijven.
 • De batterijen zijn vernieuwd en hebben een enorme capaciteit. Het aantal zonnepanelen is te weinig om 24 uur elektra te hebben. Het verzoek is om uit te kunnen breiden tot 12 panelen. Hiervoor hebben we een offerte ontvangen. We gaan kijken of een project mogelijk is met Wilde Ganzen.
 • Het bouwen van een klein ziekenhuis wordt concreter. Nazaruisza wil dit gefaseerd realiseren. Voor de 1e fase heeft ze al een aantal financiers. Ook dit is een project om te bespreken met Wilde Ganzen. De investeringskosten voor de 1e fase bedragen ca € 300.000.

 

Abong Mbang – Project des jeunes garçons et filles

 • Soeur Alice geeft aan ca 23 meiden hulp: betalen schoolgeld, geld voor zeep/maandverband en soms kleding/huisvesting. Het gaat om meiden die allen de middelbare school bezoeken.
 • Soeur Nazaruisza steunt 7 jongens en betaalt hun schoolgeld. We hebben deze jongens ontmoet. Komend jaar doen 6 van hen eindexamen. Concrete hulp met laptops en verlichting helpt hen om hun schoolwerk (resp. Informatica en huiswerk) goed te kunnen doen. Met Nazaruisza hebben we afgesproken dat het gebouwtje in de tuin dienst kan doen als plek waar laptops zijn en waar informatica huiswerk gemaakt kan worden. De laptop(s) blijven in beheer bij de zusters.
 • Ook Soeur Simeone heeft een budget om een aantal families te helpen.
 • Er is een vraag om ondersteuning voor een jonge vrouw die HIV heeft maar wel graag blijft werken. Dat kan vanuit huis. Nodig is een laptop en ca € 500 voor een computer opleiding.

 

 

You Might Also Like