Land in ontwikkeling

Met een zak zaden in zijn hand toont Luc ons het portret van zijn familie. De foto is twee jaar geleden gemaakt in zijn huis in Djouth door reisgezel Yolanda, die dat jaar meereisde. Hij hangt er nog altijd. De zak zaden geeft hij ons mee als dank. Trots vertelt hij dat zijn oudste zoon inmiddels studeert aan de Universiteit van Bertoua, de grootste stad van OostKameroen. Zijn andere kinderen gaan naar Ecole St. Paul, de dorpsschool waar hij zelf leraar is. De school ontvangt van ons een bijdrage voor nieuwe schoolboeken. Het verhaal van de leraar is een goed voorbeeld van positieve verhalen en ontwikkelingen die we sinds 2006 horen en zien tijdens onze werkbezoeken aan Kameroen. Ook in 2020 is vooruitgang zichtbaar. Zo zien we nieuwe slimme straatverlichting op zonnepanelen, Total tankstations met moderne shop en meer goede wegen.

You Might Also Like