Bert van Breugel


Penningmeester – Architect

  • Vaak hoor je mensen zeggen: ‘Is ontwikkelingshulp geen druppel op een gloeiende plaat?’ Ik zeg: Absoluut niet! Sinds 2006 is er een geweldige vooruitgang geboekt op twee basisscholen en vijf kleuterschooltjes in Oost-Kameroen. Dankzij de bijdrage van onze donateurs in Nederland kunnen we ongeveer 800 kinderen iets bieden dat niemand hen ooit afneemt: een goede schoolopleiding! De hulp die we kunnen bieden aan de gezondheidsposten is van onschatbare waarde. Medicatie tegen malaria betekent voor een klein kind het verschil tussen leven en dood. We gaan dus enthousiast door!

Paul Splinter


Secretaris –  Adviseur

  • Ieder kind, waar ook ter wereld, heeft het recht op een menswaardige toekomst. Mijn eerste kennismaking met Kameroen deed me eens te meer beseffen hoe bepalend het voor het leven van een kind is in welke omstandigheden je ter wereld komt. Met onze stichting dragen we een steentje bij om het perspectief voor kinderen in Kameroen te verbeteren. De gedrevenheid en inzet van de leraren en het plezier van de kinderen die ik op de scholen in en rond Abong Mbang heb gezien, zijn een waardevolle ervaring en een belangrijke drijfveer om hen met onze stichting een steuntje in de rug te geven.

Dinno van Breugel


Vrijwilliger – Econoom/ ondernemer

  • In 2006 reisde ik voor een waterputtenproject van Inbo, Rotary, RHDHV en Cordaid naar Kameroen. Daar ontstond het idee voor de oprichting van een stichting om de leefomstandigheden van kinderen te verbeteren.
  • Initiatief nemen en iets toevoegen of verbeteren past goed bij mijn achtergrond van econoom. Als ondernemer met een sociaal hart heb ik altijd iets bij willen dragen aan de ontwikkeling en talenten van jonge mensen.
  • Ik ben er trots op dat  Kinderen van Abong Mbang al ruim 15 jaar bestaat en in ons team jongere mensen aansluiten als vrijwilliger, zodat de continuïteit van ons werk geborgd is. 

Nynke Rots


Voorzitter – Medisch bioloog

  • Toen de school van mijn kinderen – de Regenboogschool in De Bilt – in 2010 op zoek was naar een goed doel, ben ik actief betrokken geraakt bij de stichting. Er zijn inmiddels al veel geslaagde sponsoracties geweest. Het is mooi om te zien hoe betrokken de Nederlandse leerlingen zijn en alles willen weten over het leven van de kinderen in Abong Mbang. Mijn werkervaring stelt me in staat om met de medewerkers in de gezondheidsposten te bepalen wat de prioriteiten zijn voor onze investeringen in de verbetering van de gezondheidszorg.

Annemarie van Breugel


Vrijwilliger – Manager jeugdhulpverlening

  • We leven in een onvoorstelbaar rijk land met veel ontplooiingsmogelijkheden voor iedereen. Ik zet mijn kennis en netwerk graag in om jonge mensen in Kameroen de mogelijkheid te geven hun talent te ontwikkelen en een zelfstandige toekomst op te bouwen. Het is een grote uitdaging om dit op een duurzame manier te doen op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect.
  • Het is geweldig om te zien hoe in de afgelopen jaren jonge meisjes en jongens de kans kunnen grijpen om een beter te leven op te bouwen.