5 kleuterschooltjes in het regenwoud


5 kleuterschooltjes voor circa 200 kinderen die in het tropisch regenwoud rondom Djouth wonen.

Het Baka-volk zijn pygmeeën die in het tropisch regenwoud rondom Djouth wonen. Djouth is een zeer geïsoleerd dorp in het Zuiden van Kameroen, vlakbij de grens met Congo. Het Baka-volk spreekt een eigen taal. In het gebied zijn er 5 kleine scholen waar Baka-kinderen van 4 en 5 jaar de Franse taal leren. Een voorwaarde om daarna naar de basisschool in Djouth te gaan.

Zonder steun lukt het niet om deze schooltjes in stand te houden. Tot 2013 gaf Cordaid financiële steun. Via onze stichting is een particulier gevonden, die de schooltjes financieel ondersteunt. Het gaat om een jaarlijkse bijdrage in de personeelskosten, leermiddelen en deskundigheidsbevordering.

Resultaat

200 kleuters van het Baka-volk leren in hun eigen dorpje de Franse taal. Daarna kunnen ze doorstromen naar een reguliere basisschool in Djouth. De innovatieve lesmethode op de 5 schooltjes zorgt ervoor dat de kinderen daar tot de besten behoren.

Ambitie

De jaarlijkse financiële bijdrage wordt gecontinueerd.