Project Basisschool Saint Aloys


We ondersteunen deze school sinds 2008. De ontwikkeling die deze school sindsdien doormaakte, is indrukwekkend. Inmiddels is het de beste school van het dorp.

Toen onze stichting in 2008 in contact kwam met deze school, waren er geen lesboeken, lazen de leerkrachten voor uit hun eigen boek of vanaf het schoolbord, het gebouw was vervallen en er konden slechts drie lokalen gebruiken worden.

De financiële steun van onze stichting zet het schoolteam in voor:

 • Leermiddelen voor de kinderen (o.a. werkboeken rekenen en taal, schriften, pennen en potloden).
 • Wekelijks 1 voedzame maaltijd voor alle leerlingen.
 • Professionalisering team (onder andere computeronderwijs en wekelijkse intervisie).
 • Lesboeken voor de leerkrachten.
 • Tegemoetkoming in personeelskosten, waardoor klassen zijn verkleind (van circa 80-100 kinderen tot maximaal 50).
 • Inrichting van zes klaslokalen (na vervanging dak met Europese subsidie).
 • Renovatie veranda.
 • Opknappen gemeenschapsruimte in school.
 • Inrichting van schoolbibliotheek (met Engels- en Franstalige boeken)
 • Buitenschoolse activiteiten (sport, dans en computerles).

Resultaat

Mede dankzij onze financiële steun heeft basisschool St. Aloys heeft zich afgelopen jaren enorm ontwikkeld. De school groeide van 140 leerlingen naar 250 leerlingen, verdeeld over 6 klaslokalen. Het gebouw ziet er verzorgd uit. De school heeft een prettige sfeer en een goed functionerend en gekwalificeerd team. Dit team heeft een enorme impuls gegeven aan de onderwijskwaliteit en de leerlingresultaten. Er zijn naschoolse activiteiten, zoals sport en Engelse les. In het schooljaar 2014-2015 werd de school verkozen tot beste basisschool in Abong Mbang. Ze behaalde de tweede plek in de provinciale scholenwedstrijd.

Ambities komend jaar

Komend jaar continueren we onze reguliere steun. Extra activiteiten die we mogelijk willen maken:

 • Aanschaf waterpomp zodat de school (en buurtbewoners) kunnen beschikken over schoon drinkwater.
  Benodigd bedrag € 1.500.
 • Aanleg zonnepanelen zodat de school wordt voorzien van elektriciteit. Daardoor kunnen leerlingen met computers gaan werken.
  Benodigd bedrag: € 11.213.
 • Laptops voor de kinderen. Een aantal leraren heeft een cursus computeronderwijs inmiddels gevolgd.