Gezondheidsposten in Abong Mbang en Djouth


De gezondheidsposten in Abong Mbang en Djouth bieden samen eerstelijns zorg aan ruim 9.000 mensen. Wij geven elke gezondheidspost een bescheiden werkbudget. Ook zamelen we in Nederland goed bruikbare medische apparatuur, instrumenten, medicijnen e.d. in.

De gezondheidsposten verlenen basiszorg aan de mensen uit de omgeving. Denk aan het behandelen van ondervoeding, malaria, TBC, infecties, HIV/AIDS en het begeleiden van bevallingen. Consulten zijn gratis, de patiënten moeten in principe wel voor eventuele medicatie betalen. Het gaat daarbij om bedragen van 3 tot 5 euro. Veel mensen hebben dat geld niet. Een maandsalaris in Kameroen is namelijk ongeveer €40 tot €60.

Om de zorg aan de allerarmsten (in het bijzonder aan baby’s, jonge kinderen en moeders) doneren wij aan de gezondheidspost de kosten voor de medicijnen voor de patiënten die dat niet zelf kunnen betalen.

Meer hulp nodig!

Ook komend jaar leveren wij een financiële bijdrage. Maar er is meer nodig! In Nederland zamelen we materialen in voor de gezondheidsposten:

  • apparatuur voor bloedonderzoek (die werkt op zonne-energie)
  • laptops om de patiëntenadministratie te digitaliseren
  • de meest gangbare medische instrumenten, materialen en medicijnen.

Om de continuïteit te kunnen waarborgen, komen we graag in contact met (aankomend) artsen uit Nederland. Je kunt een gezondheidspost adopteren of vriend worden. Bijvoorbeeld met collega’s of medestudenten.

We kunnen desgewenst een (werk)bezoek organiseren van 1 tot 3 weken. Faciliteiten voor verblijf zijn aanwezig, je verblijft dan in een eenvoudig maar schoon en veilige accommodatie in Djouth of Abong Mbang.