Succesvol werkbezoek 2019

Verslag van ons werkbezoek aan Kameroen van 18 t/m 25 januari 2019. Dit jaar bestond ons team uit Dinno, Bert, Kitty en Annemarie.

 

Djouth – Ecole de Villages (Dard, Lio, Mombel, Akom et Kolmbong II)

 • Het gaat goed met de scholen. Het aantal leerlingen is ca 250, ca 50 leerlingen per school. Het aantal Baka leerlingen t.o.v. de Bantou leerlingen is in Dard en Lio aan de lage kant. Ca 7 t.o.v. 35 – 45 Bantou leerlingen. Hoe verder richting Kolmbong II – het laatste dorp – hoe meer Baka leerlingen. In Kolmbong is nagenoeg 99% van de leerlingen een Baka.

Coördinator is Clement, leraren zijn Jacques, Frederique + Feline, Dornand, Armand et Audran.

 • Tijdens het droge seizoen zijn Baka leerlingen regelmatig langere tijd niet aanwezig omdat hun ouders het oerwoud in trekken om te jagen en zo geld te verdienen. De kinderen gaan dan vaak mee. In een paar dorpen lukt het dat ouders van Bantou kinderen de zorg voor Baka kinderen op zich nemen en deze kinderen wel naar school gaan.
 • We merken bij het bezoek dat het doel van de scholen niet alleen goed onderwijs is voor Baka kinderen. Zodat zij de mogelijkheid hebben zich verder te ontwikkelen om de stap naar de basisschool te kunnen maken. Ook voor Bantou kinderen blijkt het onderwijs van groot belang om beter voorbereid te zijn voor de basisschool. Een andere belangrijke doelstelling is de integratie tussen Baka en Bantou. De kinderen – en via de kinderen ook de ouders – leren met elkaar te spelen en te leren. Dit verbetert de onderlinge verhoudingen stapje voor stapje en draagt bij aan sociale acceptatie van de Baka. Niet in alle dorpen gaat dat al goed. Bv Lio blijft moeizaam.
 • Het aantal Baka kinderen dat de stap naar de lagere school maakt, neemt iets toe. Nu gaan 13 leerlingen naar Basisschool St. Paul. Mogelijk is het aantal Baka kinderen dat naar de basisschool gaat groter omdat er ook een paar openbare basisscholen zijn en we niet weten of en hoeveel Baka kinderen die scholen bezoeken.

Wat ook positief nieuws is, is dat er een nieuwe leraar met Baka achtergrond werkt bij basisschool St. Paul. Een mooi voorbeeld voor de kinderen!

Verder werkt er sinds kort een Baka meisje als stagiair in de gezondheidspost van Djouth bij soeur Donata.

 • Gesprekken met ouders van zowel Baka als Bantou kinderen is een belangrijke taak voor de leerkracht (i.s.m. de coördinator). Niet alleen over het vreedzaam/verdraagzaam samenleven, maar ook i.v.m. het betalen van een kleine financiële bijdrage aan het onderwijs van hun kinderen.
 • Het gebouw in Lio is te klein voor het aantal leerlingen. Inmiddels is de woning van de leerkracht (Frederique) in gebruik als klaslokaal. Nu zijn er 2 klassen in Lio. Er is een 2e assistent leraar aangetrokken – Feline. Zij wordt opgeleid ‘on the job’ en leert zo de ORA-methode goed toepassen.
 • Soeur Gabrielle heeft een offerte laten maken voor een nieuw en beter passend schoollokaal. Een lokaal van ca 7×9=63m2. De kosten worden geraamd op € 4.581.

Het bouwen van het lokaal heeft voor het team daar geen hoge urgentie.

 • Voor ons is een afweging of we in de toekomst 2 klassen in Lio willen houden. Met een beter gebouw kan aan ca 50 a 60 leerlingen in 1 gebouw les worden gegeven en zijn niet 2 maar is 1 leerkracht nodig. Hierover later meer.
 • De pomp in Kolmbong II is gerepareerd zoals afgesproken. De kosten bedroegen € 67,50 en zijn betaald door Soeur Gabrielle en niet door de ouders. Tijdens ons bezoek aan Kolmbong vertelt coördinator Clement echter dat de ouders het geld bijeen hebben gekregen. Hierover later meer.
 • Bij elk schooltje treffen we een aantal ouders aan. In Dard zijn dat er een paar, hoe verder weg van Djouth hoe meer ouders er zijn. In Kolmbong zit het lokaal half vol met ouders.
 • De coördinator Clement functioneert niet goed.
 • Door het niet vertellen van het juiste verhaal over de betaling van reparatie aan de pomp schaadt hij ons vertrouwen en bovendien de positie van Soeur Gabrielle ook t.o.v. de ouders.
 • Hij houdt geen goede administratie bij die nodig is voor juiste betaling van de verzekering en voor het aantal leerlingen en ontvangen ouderbijdrage. Hij moet een administratie bijhouden die Soeur Gabrielle en ons inzicht geeft a.d.h.v. een format en opzet naar wens van de zuster.
 • Hij bezoekt de scholen niet of nauwelijks. Zeker niet het wekelijks afgesproken bezoek per school. Wel declareert hij benzinekosten voor het totale budget en hebben we onlangs een reparatie aan zijn brommer betaald.
 • Het opleiden van de assistent leraren is zijn werk. Het is niet de bedoeling dat hij dat laat uitvoeren door de andere ervaren docenten (Jacques, Frederique en Armand).

Het gaat al meerdere jaren niet goed. Ook in de tijd van Simeone was dit aan de orde.

We hebben aangegeven dat hij zijn werk moet verbeteren. Kitty betaalt het hele schoolbudget en ook zijn salaris. Zijn functioneren is voor haar en ons niet acceptabel. Wanneer zijn functioneren dit schooljaar niet verbetert, overwegen we zijn dienstverband per september 2019 of januari 2020 te beëindigen. Het idee is dan dat zijn werk verdeeld wordt als een soort duo-baan over de ervaren leraren.

Een andere denkrichting is dat een nieuw klaslokaal gebouwd wordt in Lio en er daar dan 1 leraar nodig is. Daarmee is het mogelijk om 1 van de ervaren leraren de rol van Clement te laten overnemen.

 • Laptops:
 • Door de nieuwe leerkracht Feline is gevraagd of zij ook een laptop kan ontvangen. Immers voor andere leerkrachten is vorig jaar de wens meegegeven voor hen een laptop te zoeken. Het advies van de zusters Gabrielle en Donata is om de docenten geen laptop te geven. Zij beschikken zowel op school als thuis niet over elektriciteit. In het gesprek met de leraren is dit nog niet door ons teruggekoppeld dus hun verwachting kan zijn dat we op zoek gaan naar laptops. Een punt dat volgend jaar aangekaart moet worden.
 • Clement (de coördinator) heeft in 2017 een laptop gekregen die kapot is volgens Clement. Een nieuwe geven is niet afgesproken en heeft niet de voorkeur. Van belang dat hij eerst investeert in verbeteren van zijn werk.

 

Djouth – Ecole Saint Paul

 • De school heeft een nieuwe directeur. En er is sinds dit schooljaar een leraar die Baka is.

De leerlingenaantallen stijgen inmiddels nu er meerdere klassen zijn en het lerarenteam is uitgebreid.

 • Er gaan nu 13 Baka kinderen naar de basisschool St. Paul.
 • Op verzoek van Soeur Gabrielle hebben we 1 laptop gegeven aan de directeur tbv zijn werkachterlaten op school. De directeur kan deze gebruiken voor de schooladministratie en zolang hij werkzaam is voor de school. Mocht hij tzt vertrekken dan behoudt de school daarmee de laptop.
 • De boeken zijn zeer gewenst op school. We moeten proberen de 2 koffers met boeken volgend jaar mee te krijgen. Nu lukte dat niet omdat we teveel andere spullen (kleding) mee hadden.
 • We hebben nogmaals de afspraak bevestigd dat we tijdelijk (t/m kalenderjaar 2019) en niet structureel een bijdrage doen voor de salariskosten.
 • Verder zetten we bijdragen voor Baka kinderen en post onvoorzien ook komend jaar voort.

 

Dispensaire Djouth

 • Volgend jaar betalen we wederom de bedragen voor medicijnen en de bedragen voor transport. Incl. de afspraken zoals genoemd bij NB 1 in de brief ‘Accord financiers 2018’.
 • Het gaat zeer goed met het dispensaire en ook met Donata. Er zijn mooie resultaten behaald en alle projecten die Carosi mede mogelijk heeft gemaakt, zijn gerealiseerd of in gang gezet.
 • Met de donatie van Carosi is het volgende gedaan:
 • Voor de zonnepanelen zijn nu zonnepanelen aangelegd bij de Maternite inclusief verlichting en armaturen in zowel de Maternite als ook in het grote gebouw van de dispensaire. De capaciteit van de 4 panelen en de batterijen is niet voldoende om 2 gebouwen van elektra te voorzien. Dit betekent dat voor het grote gebouw nu alleen nog zonnepanelen en batterijen aangeschaft moeten worden. Hiervoor heeft Donata een offerte laten opstellen en aan ons meegegeven. Het gaat om een bedrag van ca € 11.000.
 • De wateraansluitingen in de beide gebouwen zijn gereed. De kosten waren lager dan begroot. Het restant bedrag is gebruikt voor de aanleg van elektrische installaties (zie hierboven).
 • Donata heeft nog geen auto aangeschaft. Wel is helder welke auto het gaat worden en heeft Donata voldoende donaties bij elkaar. Het gaat om een ambulance bus die vanuit Polen geïmporteerd gaat worden. De totale kosten bedragen ca € 33.000: € 25.000 voor de aanschaf van de auto en ca € 8.000 voor transport en invoer in Kameroen. Wij ontvangen nog deze week informatie over de auto en over de manier waarop Donata deze financiert.
 • In het kantoor van het hoofdgebouw is een muur gebouwd. Gefinancierd via een andere donateur.
 • Met de verlichting en goede hygiëne waarover het dispensaire nu beschikt, is het ook mogelijk om kleine operaties te doen. Die vinden plaats in de verloskamer van het Maternite. Inmiddels zijn 7 operaties verricht waaronder 1 zeer complexe van een jonge man die darmperforaties had. Hij had eerst een medicijnman geraadpleegd en is uiteindelijk toch naar de dispensaire gegaan. Zijn toestand was toen al te slecht om naar het ziekenhuis van Batouri te reizen. De arts van Batouri – waar Donata mee samenwerkt – heeft toen in het maternite de operatie uitgevoerd. Inmiddels is duidelijk dat een 2e operatie nodig is en is de jongen voldoende opgeknapt en naar Batouri vervoerd.
 • Het team van het dispensaire is met 2 nieuwe medewerkers flink uitgebreid. Nu 4 mensen. De 2 nieuwe mensen zijn stagiaires waarvan 1 Baka.

Het aantal patiënten groeit, mede door de succesvolle operaties. Ook is een TV aangeschaft voor in de wachtruimte. Dit trekt ook patiënten. Het aantal patiënten per week is ca 90.

 

Abong Mbang – Ecole Saint Aloys de Djow

 • Ook bij St. Aloys gaat het goed! Het schoolgebouw en terrein ziet er zeer verzorgd uit.

Momenteel bestaat het team uit Toussaint (directeur), Denis, Laurence, Jean Blaise, Florette (nieuw), Awa, Frank, Mayo (bibliotheek) en Moje (sport).

 • De nieuwe salle en keuken worden gebruikt voor het eten. Ook de voorstelling die voor ons opgevoerd wordt vindt plaats in de salle.
 • De huizen van de leraren zijn opgeknapt: daken vernieuwd, betonnen vloeren gestort, plafonds in het 2e bouwblok en muren gerepareerd en geverfd. Buitenkeukens zijn gemaakt en de binnenkeukens zijn opgeknapt muv die in het 1e
 • De bijdragen voor het komend jaar zijn min of meer vergelijkbaar met 2018.
 • Dit jaar krijgt het hele team een gelijk montant de motivation: FCFA 50.000 (ca € 75).
 • De school is erg blij dat zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Het schoolgebouw, de bibliotheek en de salle worden hierdoor voorzien van elektriciteit. Komende maanden start de uitvoering van het werk.
 • Aanvullende werkzaamheden zijn nog nodig voor plafonds in het 1e bouwblok en het afronden van renovatie van de oude binnenkeukens. Totaal ca € 3.000 a € 4.000
 • Alice heeft toestemming om een Maternelle te starten. Dat is een voorschool waar in 3 niveaus gewerkt wordt. Dat betekent 3 lokalen. Te beginnen met 1 klas in de bibliotheek.

 

Abong Mbang – Dispensaire

 • Het dispensaire is sinds november 7 dagen per week 24 uur per dag open. Op jaarbasis zo’n 5.000 bezoekers. Het team is flink groter geworden. Alle ruimten in het gebouw worden maximaal gebruikt. Nu er 24 uur gewerkt wordt blijven er ook patienten voor hulp overnachten. In 3 kamers zijn patiënten die behandeld worden voor malaria en er ca 3 dagen blijven.
 • De batterijen zijn vernieuwd en hebben een enorme capaciteit. Het aantal zonnepanelen is te weinig om 24 uur elektra te hebben. Het verzoek is om uit te kunnen breiden tot 12 panelen. Hiervoor hebben we een offerte ontvangen. We gaan kijken of een project mogelijk is met Wilde Ganzen.
 • Het bouwen van een klein ziekenhuis wordt concreter. Nazaruisza wil dit gefaseerd realiseren. Voor de 1e fase heeft ze al een aantal financiers. Ook dit is een project om te bespreken met Wilde Ganzen. De investeringskosten voor de 1e fase bedragen ca € 300.000.

 

Abong Mbang – Project des jeunes garçons et filles

 • Soeur Alice geeft aan ca 23 meiden hulp: betalen schoolgeld, geld voor zeep/maandverband en soms kleding/huisvesting. Het gaat om meiden die allen de middelbare school bezoeken.
 • Soeur Nazaruisza steunt 7 jongens en betaalt hun schoolgeld. We hebben deze jongens ontmoet. Komend jaar doen 6 van hen eindexamen. Concrete hulp met laptops en verlichting helpt hen om hun schoolwerk (resp. Informatica en huiswerk) goed te kunnen doen. Met Nazaruisza hebben we afgesproken dat het gebouwtje in de tuin dienst kan doen als plek waar laptops zijn en waar informatica huiswerk gemaakt kan worden. De laptop(s) blijven in beheer bij de zusters.
 • Ook Soeur Simeone heeft een budget om een aantal families te helpen.
 • Er is een vraag om ondersteuning voor een jonge vrouw die HIV heeft maar wel graag blijft werken. Dat kan vanuit huis. Nodig is een laptop en ca € 500 voor een computer opleiding.

 

 

Open podium op Basisschool De Regenboog

Al heel wat jaren steunt basisschool De Regenboog in De Bilt de Stichting Kinderen van Abong Mbang. Ook dit jaar weer met een open podium waarbij kinderen uit alle klassen een optreden verzorgden. Na een korte uitleg van alles wat we doen begonnen de kleuters met een optreden ‘voor de kinderen van Aboem Abanga’. De naam blijft lastig, hè: Abong Mbang.

Doordat er drie rondes waren, kon iedereen zoveel mogelijk verschillende optredens zien. Er werden Afrikaanse en Nederlandse liedjes gezongen. Je kon dansen op Afrikaanse muziek. Bezoekers moesten natuurlijk meedoen. In de gymzaal was een turnoefening te zien, kinderen slingerden aan de ringen geslingerd en je kon schaken.
In de gang kwam ik zelfs twee levende standbeelden tegen die begonnen te dansen als er geld gedoneerd werd  Aan het eind van iedere ronde, gingen de kinderen met de pet rond. Alle papa’s, mama’s, opa’s en oma’s en andere bezoekers hebben genoten van het enthousiasme waarmee de kinderen bezig waren en dat blijkt ook uit het totale bedrag dat uiteindelijk in alle petten en hoeden terecht gekomen is: maar liefst 1028 euro!! Fantastisch.

Dit jaar is er niet alleen geld opgehaald. De kinderen was gevraagd een nieuwe tandenborstel mee te nemen zodat alle kinderen van de St Aloys school in Abong Mbang weer een tandenborstel kunnen krijgen. Dat is gelukt want aan het einde van de open podium-dag stonden er twee volle dozen.

Namens de kinderen in Abong Mbang, bedankt Regenboog kinderen.

Even voorstellen: nieuwe vrijwilliger Yolanda Muntz

Ik ben Yolanda. Mijn buurvrouw Bernadette ging begin dit jaar naar Kameroen. Samen met een aantal leden van de stichting Kinderen van Abong Mbang bezocht ze (op eigen kosten) de scholen en gezondheidsposten die ze vanuit Nederland ondersteunen. Nog voor ze vertrok was ik al nieuwsgierig geworden. En toen ze terugkwam heb ik haar direct voor de thee uitgenodigd.

In Nederland zijn heel veel dingen zo vanzelfsprekend, terwijl dat in sommige plekken op de wereld helemaal niet zo is. Dat als je ziek of zwanger bent je in Nederland gewoon een afspraak kan maken met je huisarts of terecht kan bij een specialist. En dat de medicijnen die je dan nodig hebt, meestal gewoon opgehaald kunnen worden bij een apotheek. Wij klagen er hier soms over dat alles hier veel te veel betutteld wordt met een bureaucratische werkwijze of een heleboel regeltjes. Maar stel je eens voor dat de medische hulp die je nodig hebt er niet is? Of wat als het niet mogelijk is om naar school te gaan?

Kleine dingen kunnen dan een groot verschil maken. Zo hebben alle leerlingen op de schooltjes een eigen tasje gekregen. Daarin zit o.a. een mok en een tandenborstel. Die hangen op haakjes allemaal naast elkaar in de school. Nu is het een vast onderdeel van de dag dat iedereen zijn tanden poetst. Met een eigen tandenborstel. Het lijkt iets kleins, maar een goede gezondheid begint met een goede mondhygiëne. Het is een kleine investering, maar maakt een groot verschil.
Zo kan een kind voor een klein bedrag hier (€25) daar een jaar naar de basisschool. Voor € 150 kan een kind voor een jaar naar de middelbare school. Of voor € 2,50 heeft een kind een jaar lang één maaltijd per week op school. En materialen die hier overcompleet waren (denk aan een weegschaal, een microscoop en een stethoscoop), hebben daar een tweede leven gekregen. Hierdoor zijn ze in de medische posten steeds beter in staat om onderzoek te doen.

Enthousiast gemaakt door mijn buurvrouw, zet ik me nu ook in voor de kinderen van Abong Mbang. Helpt u ook?

Geslaagd werkbezoek Kameroen 2017

Van 3-10 februari bezocht een delegatie vrijwilligers van Stichting Kinderen van Abong Mbang de projecten die we in Oost-Kameroen ondersteunen. Doel van deze jaarlijkse ‘field trip’: het evalueren van de projecten waar het geld het afgelopen jaar aan is besteed en het bespreken aan welke projecten en activiteiten we het komend jaar budget toekennen.

Bepakt met zo’n 250 kilo aan kinderkleding worden we in Abong Mbang warm onthaald door de Poolse zusters Nazariusza en Alice. Met deze zusters werken we al jaren succesvol samen. Zij zijn betrouwbare samenwerkingspartners om de door ons toegekende middelen voor projecten te beheren en te verdelen. De school St Aloys en de gezondheidspost (ook wel dispensaire) in Abong Mbang die we met de stichting ondersteunen, worden door de zusters ‘gerund’ en samen met de lokale bevolking verder doorontwikkeld.

De scholen van Abong Mbang staan tijdens ons verblijf volop in het teken van de Jour de la Jeunesse op 11 februari. Onder bezielende leiding van leraren bereiden leerlingen zich intensief voor op dans-, muziek- en toneelvoorstellingen die zij op de jaarlijkse feestdag gaan opvoeren. Ook wij krijgen hierdoor vele optredens en voorstellingen te zien. Het enthousiasme en plezier is mooi om te zien. Gedurende de week bezoeken we de school en bespreken uitgebreid met de leraren wat goed gaat en wat beter kan, waar behoefte aan is en met welke prioriteit. Om de school en gezondheidspost in breder perspectief te plaatsen bezoeken we ook een middelbare school en een ziekenhuis in Abong Mbang. Later in de week reizen we door naar Djouth, verder oostwaarts, waar we de plaatselijke gezondheidspost ondersteunen evenals vijf kleine Baka-scholen rondom Djouth.

Op bezoek bij de dispensaires
Bij de gezondheidspost in Abong Mbang zien we onder meer een ‘geoliede samenwerking’ tussen staf in de wachtkamer, waar de klachten van patiënten worden opgenomen, de arts in de behandelkamers en de apotheker. Een belangrijke bijdrage hieraan spelen de laptops waarmee zij met elkaar in verbinding staan via een modern patiënt-volgsysteem. Onze bijdrage hieraan werpt zijn vruchten af.  In schril contrast met de dispensaire staat het (staats)ziekenhuis van Abong Mbang waar we een rondleiding krijgen van de directeur. De gebouwen ogen goed maar basale voorzieningen als elektriciteit en stromend water ontbreken, waardoor goed functioneren van het ziekenhuis nagenoeg onmogelijk is. We zien er dan ook nauwelijks patiënten in tegenstelling tot de dispensaire, waar de wachtkamer vol zit. De directeur spreekt vol lof over de gezondheidspost. Het bevestigt het nut van onze steun aan het werk van het dispensaire. Toch blijft in algemene zin de drempel om naar een dokter te gaan – vanwege de kosten – voor veel mensen hoog. Het voortzetten van onze financiële bijdrage aan medicijnen voor de allerarmsten is voor ons dan ook prioriteit.

Bij de gezondheidspost in Djouth worden we rondgeleid door zuster Donata. De omstandigheden zijn hier duidelijk moeilijker dan in Abong Mbang. In Djouth is er geen betrouwbare elektriciteit, geen internet en geen stromend water. Ondanks de beperkte middelen, blijkt deze dispensaire een van de beste gezondheidsposten te zijn in de wijde omgeving. Er is een kraamkliniek en voor een grote groep mensen uit de omgeving levert Donata basisgezondheidszorg, namelijk jaarlijks zo’n 3.000 consulten. De administratieve handelingen en bureaucratie zijn echter enorm en zorgen voor frustratie. Prioriteit in onze bijdrage zijn duidelijk: we hopen een bijdrage te kunnen leveren aan de aanleg van elektriciteit, stromend water in de verloskamer en de aankoop van een brancard-motor voor bezoeken aan patiënten in de omgeving.

Op bezoek bij de scholen
Door de voorbereidingen op de Jour de la Jeunesse zien we dit jaar op de scholen niet veel lessen die we kunnen bijwonen.  Op school St Aloys in Abong Mbang spreken we wel uitgebreid met het hoofd van de school en de gedreven leerkrachten. Ook leiden zij ons rond en laten ons zien hoe de lesweek en de onderwijsplanning eruit ziet. We zien onder meer de werkschriften van de leerlingen die met onze bijdrage worden gefinancierd en een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van leren. Ook hier valt op hoeveel de leerkrachten moeten administreren.

Een van de prioriteiten hier is de restauratie van het dak van de lerarenwoningen (naast de school) en het investeren in zonnepanelen tbv elektriciteit voor de laptops en beamer in de bibliotheek van de school.

Ook brengen we een nuttig bezoek aan een middelbare school waar we uitgebreid worden rondgeleid en een aantal lessen zien. In het informaticalokaal zien we dat er voor een hele klas slechts vier computers beschikbaar zijn en concluderen we met de docent dat laptops uit Nederland hier van harte welkom zijn.

Rond Djouth bezoeken we later die week de vijf schooltjes voor met name Baka-kinderen die we met de stichting ondersteunen. De omstandigheden zijn primitiever dan in Abong Mbang. In een bijeenkomst met leerkrachten en ouders laten zij weten enorm blij te zijn met de kans die hun kinderen hebben om dichtbij huis onderwijs te volgen. Met veel waardering luisteren we ook naar de leraren die vertellen over hun lesmethode waarmee de kinderen op een speelse en afwisselende manier leren lezen, schrijven en rekenen. Geconcentreerd werken in lessen wordt afgewisseld met korte gestructureerde momenten van zingen, dansen en bewegen in de klas. Deze zogenaamde ORA-methode is inmiddels overgenomen door de St Aloys school in Abong Mbang. Het overgrote deel van de 250 kilo kleding die we hebben meegenomen verdelen we over de vijf scholen in de Baka-dorpen. Hier komt de verzamelde kinderkleding het beste op zijn plek.

Het was een boeiende en leerzame week die ons opnieuw heeft geïnspireerd om te blijven bijdragen aan projecten die het perspectief voor kinderen en hun families in Oost-Kameroen helpen te verbeteren.

Autoclaven in gebruik genomen

In het voorjaar van 2015 hebben we 2 goed werkende autoclaves gekregen. Een autoclave is een apparaat om medische instrumenten te kunnen steriliseren. In de zomer van dat jaar zijn de twee apparaten naar Abong Mbang en Djouth gebracht en daar inmiddels volop in gebruik. De medewerkers bij de gezondheidsposten zijn er erg blij mee. Ze kunnen nu beter zorg verlenen aan de inwoners van Abong Mbang en Djouth.

Basisschool ZSV in Zeist beveelt onze stichting aan

Van 2007 t/m 2015 organiseerden kinderen, leerkrachten en ouders allerlei acties om de leerlingen meer te leren over het leven van kinderen in Kameroen. Ook acties om geld in te zamelen voor stichting Kinderen van Abong Mbang. Na al die jaren komt voor ZSV de tijd een nieuw goed doel te kiezen.

Graag verstrekt ZSV een aanbeveling over onze jarenlange samenwerking:

Als ik nu terugdenk aan wat onze onderlinge samenwerking en vooral de projecten van Kinderen van Abong Mbang voor ZSV en de kinderen heeft betekend: wat schiet mij dan te binnen?

 • samen
 • vertrouwen
 • enorm enthousiasme
 • concrete projecten en hulp
 • enorm begaan met de kinderen van Abong Mbang
 • reëel en zakelijk waar nodig
 • ZSV Kameroendag:
 • ideeën, inbreng en meedenken met school
 • goede foto’s maken projecten in Kameroen zichtbaar

Het was heel bijzonder hoe wij dankzij jullie inzicht hebben gekregen over het op een goede en enthousiaste manier steunen van Kinderen van Abong Mbang en het begeleiden van een project dat je aangaat. Ver weg kwam dichtbij en werd gedeeld.

Jullie schroomden niet om met ons ook dingen te delen die niet goed gingen en waarvan dus geleerd kon worden.

We haalden met onze jaarlijkse acties lang niet altijd een enorm geldbedrag binnen, maar jullie waren blij en enthousiast over de bijdrage. Leuk was ook altijd jullie uitleg aan de kinderen wat het bedrag daar – in Kameroen – aan hulp kon opleveren.

Rondje IJsselmeer: 13 uur fietsen, 305 kilometers, meer dan 2.300 euro!

Zondag 11 september hebben 7 mannen een rondje IJsselmeer gefietst om geld op te halen voor zonnepanelen op de school St. Aloys. Om half 7 s’ochtends stapten de mannen op de fiets. De groepsfoto is genomen in Urk. Om iets voor 8 uur was de ronde compleet. Met hun fietstocht hebben de mannen meer dan €2.300,00 opgehaald! Weet je ook een leuke actie om geld op te halen voor de kinderen in Oost-Kameroen of wil je volgend jaar meedoen aan de ronde voor Abong Mbang, laat het ons weten via info@kinderenvanabongmbang.nl.

 

Leerkrachten St. Aloys aan de slag met laptops

Het team van leerkrachten van basisschool St. Aloys is direct aan de slag gegaan met de laptops die we in januari voor hen meegenomen hebben. Ze zijn er erg blij mee en willen de leerlingen zo snel mogelijk de kans bieden om de laptops te gaan gebruiken.
Volgend jaar willen we ook laptops meenemen voor de scholen in Djouth. Heb je nog een laptop die we mee kunnen nemen, laat het ons dan weten!