Baka volk

Het Baka volk leeft al eeuwen in het oerwoud van centraal Afrika. Waaronder ook in zuidoost Kameroen. De Baka worden ook wel pygmeeën genoemd. Echter we weten inmiddels dat zij de benaming pygmeeën beledigend vinden. Vergelijk het met de Eskimo’s die liever Inuit genoemd worden.

De Baka zijn een inheems volk dat jaagt en leeft van wat het oerwoud biedt. Jagers en verzamelaars. Zij leven in kleine hechte gemeenschappen. De Baka’s kennen het oerwoud goed en weten welke planten en dieren in welke periode van het jaar en waar in het woud te vinden zijn. De Baka’s hebben een eigen taal en jachttradities die weer verschillen van andere volken die leven in het oerwoud elders in centraal Afrika.

Het bos is voor de Baka een belangrijke spirituele en culturele bakermat en de bron voor hun religie, levensonderhoud, medicinale kruiden en culturele identiteit. De Baka leven van de opbrengsten van hun jacht en inzameling. Waaronder wilde honing, medicinale planten, wild-vlees en andere goederen. Ze werken vaak in opdracht van de inwoners uit dorpen. Met pijl en boog, netten en speren trekt een volk in bepaalde perioden het oerwoud in.

Doordat het woud in de afgelopen decennia door houtkap flink kleiner is, is de bewegingsruimte en basis van bestaan van Baka enorm afgenomen. Dit maakt hun positie kwetsbaar. Baka zijn regelmatig slachtoffer van discriminatie, racisme en uitbuiting. Zij worden door andere dorpsbewoners vaak als minderwaardig behandeld.

 

De Baka zijn een trots en trouw volk. Hun manier van leven en eigen taal in combinatie met de forse afname van hun leefgebied in het bos en het racisme en de discriminatie maakt dat het een gesloten gemeenschap is die wantrouwend is naar andere groepen mensen.

Onze samenwerkingspartners in Kameroen werken al vele jaren samen met het Baka volk. Zij kennen de cultuur en tradities van de Baka en helpen mee om de mogelijkheden van bestaan te verbeteren. Ondermeer via onderwijs aan jonge kinderen zodat die de Franse taal leren en vervolgens door kunnen stromen naar de basisschool. Het onderwijs bieden zij in de 5 Bakascholen die onze stichting sinds ruim 5 jaar ondersteunt.

De kwetsbare positie van de Baka ten opzichte van andere bewoners in oostelijk Kameroen is belangrijke basis voor de opzet van de basisscholen. Heel bewust is gekozen voor de naam Baka-scholen waarin de positie van de Baka kinderen centraal staat, belangrijk en gelijkwaardig is. Ook kinderen van andere stammen – het Bantoe volk – gaan naar deze schooltjes.

De Baka kinderen zitten niet achterin de klas als ‘tweederangs’ mensen. Baka en niet-Baka kinderen zitten zij aan zij in de schoolbank, maken samen opdrachten in de klas en spelen samen op het grasveld voor de school. De leerkrachten hebben een belangrijke voorbeeldfunctie richting de kinderen, hun ouders en de dorpsbewoners. Daarmee leren deze kinderen en hun ouders dat álle kinderen waardevol zijn en gelijk worden bejegend.

Op die manier bieden de 5 scholen veel meer dan onderwijs alleen. Zij dragen bij aan de emancipatie en toename van respect voor en het zelf-respect van de Baka. Als stichting zijn we er dan ook enorm trots op bij te kunnen dragen aan de belangrijke functie die de 5 Baka scholen in dit deel van Kameroen hebben.