Werkbezoek Kameroen 2024

Dit jaar gaan Willem Boiten en Bert van Breugel naar Kameroen voor het jaarlijkse werkbezoek.

Bert en Willem brengen een bezoek aan alle scholen die we ondersteunen. De school in Abong Mbang heeft weer twee nieuwe klaslokalen die dankzij onze bijdrage zijn gebouwd. We zijn benieuwd hoe het eruit ziet.

Door grote giften van particulieren en bedrijven zijn we in staat om een een nieuw gezondheidscentrum te bouwen. Vorig jaar was het eerste deel bijna klaar. Nu zijn ook de nieuwe vleugels in aanbouw. Het wordt een indrukwekkend gebouw dat alle zorg biedt voor het hele dorp. Het draagt ook bij aan de werkgelegenheid, want er zullen op termijn circa 40 mensen werken.

Jullie giften hebben dus echt impact: we helpen met het verbeteren van de zorg en creëren werkgelegenheid.

Overstap naar andere bank

20 januari 2024

Na jaren bankieren bij ING hebben we besloten om van bank te veranderen. De kosten bij ING nemen toe terwijl de service afneemt.

Het duurt nog even voordat we een nieuw rekeningnummer hebben. We vragen jullie vriendelijk om nog even te wachten met het overmaken van je donatie.

NB: Als je op dit moment een bedrag overmaakt zal dat door ING worden teruggestort.

Zo snel mogelijk informeren we jullie via deze site naar welk rekeningnummer jullie donaties weer kunnen worden ontvangen.

Excuus voor het ongemak.

Dom tot Dom 2023 – finish in Milano

Om geld in te zamelen hebben we al vaker gefietst. Dit keer overtroffen we onszelf. Arieke, Noor, Willem, Geert, Merlijn, Ingwer en Bert reden eind mei van Dom tot Dom – 1.300 km van de Dom in Utrecht naar de Duomo in Milano.

Het was een geweldige rit met 8 etappes door 7 landen en door geweldige natuurgebieden.

De etappes waren als volgt: Utrecht naar Aubel (B), Aubel naar Trier (D), Trier naar La Petite Pierre (F), La Petite Pierre naar Mulhouse (F), Mulhouse naar Thun (CH), Thun naar Chippis (CH), Chippis naar Luino (IT), Luino naar Milano!

Na een koud en nat voorjaar sloeg het weer om precies toen we vertrokken. Vooral zonnig en weinig wind. 
De dag over de Simplon-pas was pittig met regen en vrieskou bij de afdaling, maar dat waren we in het zonnige Italië rond Lago Maggiore snel weer vergeten.

De tocht had niet gekund door onze bezemcamper met Maaike en Tuur op dag 1 tot en met 3, en bezemwagen met Annemarie en Karin op dag 4 tot en met 8. Thanks!

Ons doel was om geld in te zamelen voor de bouw van  klaslokalen voor basisschool St. Aloys in Abong Mbang.

We hebben bijna € 13.000 bij elkaar gefietst. Dank aan alle fietsers voor het werven en fietsen en heel veel dank aan alle gulle donateurs.

Binnenkort volgt een toffe after movie.

Eindelijk weer naar Kameroen – werkbezoek 2023

Na twee jaar pandemie met reisverboden konden we gelukkig als vanouds weer een werkbezoek brengen aan Kameroen.

Paul, Nynke en Bert reisden begin dit jaar naar Abong Mbang en Djouth. In verschillende nieuwsberichten geven we in woord en beeld een impressie van onze projecten.

Kleuterschool St Aloys – impressie werkbezoek 2023

Naast het hoofdgebouw van St Aloys zijn er vorig jaar 2 lokalen voor de kleuters gerealiseerd. Dat is belangrijk, want in de kleutergroepen wordt het fundament gelegd voor succes in het onderwijs: leren lezen, schrijven en rekenen. 

In de kleutergroepen wordt gewerkt met ORA – een moderne lesmethode die de kleintjes spelenderwijs leert lezen, schrijven en rekenen. Daarnaast leren de kinderen ook gewone dingen waar thuis vaak geen tijd of aandacht voor is. Tandenpoetsen, handen wassen, opruimen, zingen, dansen, sporten en spelen.

Dankzij de bijdrage van onze stichting kan de school 2 keer per week een gezonde maaltijd met alle essentiële voedingsstoffen verzorgen. Helaas is dat nodig omdat veel kinderen thuis een te eenzijdig voedingspatroon hebben.

Er zijn nu 4 kleutergroepen. Twee groepen krijgen les in de gloednieuwe lokalen. De andere 2 zijn tijdelijk ondergebracht in de schoolbibliotheek. We willen de school helpen om zo snel mogelijk nog 2 nieuwe lokalen te bouwen, zodat de bibliotheek weer gebruikt kan worden voor lezen, computerlessen en buitenschoolse activiteiten.

In het nieuwbericht Dom tot Dom lees je over de bizarre sponsortocht om het budget van € 20.000 voor extra lokalen bij elkaar te fietsen.

Basisschool St Aloys groeit – impressie werkbezoek 2023

In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs en in de gebouwen van de school. Sinds 2021 zijn er 2 nieuwe lokalen en 4 nieuwe lerarenwoningen gerealiseerd. Inmiddels heeft de school ruim 400 leerlingen.

Het is geweldig om te zien hoe betrokken het team van leraren stap voor stap werkt aan verbetering van het onderwijs: de leerlingresultaten zijn zeer goed en de doorstroom naar het vervolgonderwijs neemt toe. Je ziet het ook aan allerlei andere dingen zoals rust in de klas, vrolijk gekleurde schooltenues en zichtbaar plezier tijdens lessen en vieringen.

 
De school behoort inmiddels tot de beste in de regio. De school kan steeds meer op eigen benen staan en toch is het noodzakelijk dat we onze jaarlijkse bijdrage continueren. Dat geld wordt gebruikt voor onder andere  schoolboeken, buitenschoolse activiteiten en grote incidentele investeringen voor lokalen.

De impact van onze bijdrage is groot. We oogsten zichtbaar resultaat en willen dat succes voortzetten.

Om die reden werven we geld voor de bouw van  extra lokalen. In het nieuwsbericht Dom tot Dom lees je over een bizarre sponsortocht om het budget van € 20.000 bij elkaar te fietsen.

Kraamkliniek bijna klaar – impressie werkbezoek 2023

Door grote giften kon vorig jaar gestart worden met de nieuwbouw van een kraamkliniek en een watertoren. De watertoren is inmiddels klaar en de bouw van de kliniek gaat voorspoedig. De buitenzijde is vrijwel gereed en binnen is gestart met de afwerking.

Het huidige gebouw van de gezondheidspost is veel te klein voor de 7.000 patiënten die er jaarlijks gebruik van maken. We bouwen daarom een nieuw gezondheidscentrum waar basiszorg wordt aangeboden. De eerste fase betreft een kraamkliniek, want zorg voor jonge moeders en kinderen is dé prioriteit van het gezondheidscentrum. De bouw van de watertoren is ook essentieel, want zonder schoon en drinkbaar water is zorg bieden bij bevallingen onmogelijk.

Het team van artsen, verpleegkundigen, laboranten en een apotheker is heel gemotiveerd om in het moderne gebouw te gaan werken. Dat duurt nog even. Dit voorjaar is het gebouw helemaal klaar. Daarna wordt hard gewerkt aan de inrichting met medische apparatuur.

Zodra het gebouw geopend is kunnen we niet alleen meer mensen zorg bieden, er kunnen dan ook meer vakmensen werken. Op die manier dragen we met hoogwaardige banen ook bij aan lokale werkgelegenheid.

En dat is broodnodig in een land met een hoge werkloosheid.

Je kunt je wel voorstellen hoe trots onze partners en wij zijn met de realisatie van de kraamkliniek en de watertoren. Dus nogmaals, heel veel dank aan de donateurs! 

Gezondheidspost Djouth – impressie werkbezoek 2023

Elk jaar zijn we weer onder de indruk van het werk in de gezondheidspost in Djouth. De afgelegen ligging in het regenwoud maakt dat de zorg die hier wordt aangeboden letterlijk van levensbelang is. Hoewel de zorgverlening in 2022 heel goed is verlopen, was het  een moeilijk jaar als gevolg van een inbraak waarbij levensreddende medicijnen en geld is gestolen.

Voor het team is dit enorm frustrerend. Zij werken al jaren als stabiele groep. Gestaag gaat het jaarlijks beter. Een incident als een inbraak bemoeilijkt dat en werpt hen terug in de tijd. Gelukkig kunnen we hen helpen om de voorraad medicijnen opnieuw aan te schaffen en de kas aan te vullen.
We voorkomen ook dat het weer kan gebeuren. In het gebouw is een kleine apotheek met een medicijnvoorraad. In deze afgesloten ruimte wordt ook de kas met contant geld bewaard. Voor komend jaar hebben we budget vrijgemaakt voor een aantal nieuwe stalen deuren, hoogwaardige sloten en een beveiligingscamera. 

Daarnaast zoeken we donateurs voor andere dringende verbeteringen. Een nieuw hek om het terrein is wenselijk in verband met de veiligheid. Het gebouw heeft ook nieuwe plafonds nodig en moet binnen en buiten worden geschilderd. 

Laat het ons weten als je met een eenmalige gift wil bijdragen aan deze aanpassingen. Je zou ons team enorm helpen om hun goede werk gemotiveerd voort te kunnen zetten. 

Schooltjes voor Baka kleuters – impressie werkbezoek 2023

In de loop van de jaren hebben we verbeteringen kunnen doorvoeren op de 5 kleuterschooltjes. Dat doen we in overleg met het team van leraren en met de ouders.

Elk jaar proberen we daarom alle 5 kleuterschooltjes te bezoeken. Dat is een opgave want de verste ligt ruim een uur van Djouth. Ook dit jaar was hiervoor weer een lange dag gepland om met team en ouders te praten over wat nodig is de komende periode.

Het belang van schoolboeken, schooluniformen, grotere klaslokalen en drinkbaar water wordt weer onderstreept door team en ouders.

Fréderic is één van de leraren. Hij is na het vertrek van de vorige directeur aangesteld als teamleider. Daar zijn we erg blij mee want hij is een ervaren docent en goede pedagoog. Hij heeft ook een goede jonge leraar aangesteld waardoor het team weer op sterkte is.

In de afgelopen twee jaar konden we door extra donaties een waterput en een klaslokaal financieren (zie eerdere nieuwsberichten). Na corona konden we nu eindelijk het resultaat zien.

Voor het komende jaar financieren we weer vrijwel de gehele begroting voor de scholen. Daarnaast zoeken we donateurs voor twee extra waterputten, zodat elke school schoon en drinkbaar water in de buurt heeft. Er is op twee plekken ook behoefte aan een nieuw klaslokaal.  Laat het ons weten als je met een eenmalige gift hieraan wil bijdragen. 

Basisschool St Paul in Djouth – impressie werkbezoek 2023

Hoewel onze steun voor St Paul beperkt blijft tot een kleine jaarlijkse bijdrage, vormt deze school toch een belangrijk onderdeel van onze aanpak.

Op St Paul kunnen de Baka-kinderen die hebben leren lezen, schrijven en rekenen op één van de vijf kleuterschooltjes namelijk doorleren.

Het is heel mooi om te zien hoeveel impact de lesmethode ORA voor de kleuters heeft. Op St Paul horen de Baka kinderen van ‘onze’ kleuterschooltjes bij de beste leerlingen in de klas.

We betalen voor de Baka kinderen het schoolgeld, voor alle kinderen schoolboeken en dragen bij aan kennisontwikkeling van het docententeam.