Fietstocht WaterWerken III groot succes

Een prachtige route langs rivieren, vaarten en plassen op een zonovergoten septemberdag. Wat wil je nog meer? De sponsortocht WaterWerken III op 14 september was in één woord geweldig. Met twee routes (100km en 235km) was het weliswaar voor alle deelnemers wel effe doortrappen, maar door het fantastische weer en de prachtige Nederlandse ‘plaatjes’ voelde het als vakantie.

Met een opbrengst van bijna € 6500 is de derde editie van WaterWerken ook weer een groot succes. Het bedrag zal in 2020 worden besteed aan het nog beter maken van het onderwijs voor 240 kinderen op de basisschool St. Aloys in Abong Mbang.

Succesvol werkbezoek 2019

Verslag van ons werkbezoek aan Kameroen van 18 t/m 25 januari 2019. Dit jaar bestond ons team uit Dinno, Bert, Kitty en Annemarie.

 

Djouth – Ecole de Villages (Dard, Lio, Mombel, Akom et Kolmbong II)

 • Het gaat goed met de scholen. Het aantal leerlingen is ca 250, ca 50 leerlingen per school. Het aantal Baka leerlingen t.o.v. de Bantou leerlingen is in Dard en Lio aan de lage kant. Ca 7 t.o.v. 35 – 45 Bantou leerlingen. Hoe verder richting Kolmbong II – het laatste dorp – hoe meer Baka leerlingen. In Kolmbong is nagenoeg 99% van de leerlingen een Baka.

Coördinator is Clement, leraren zijn Jacques, Frederique + Feline, Dornand, Armand et Audran.

 • Tijdens het droge seizoen zijn Baka leerlingen regelmatig langere tijd niet aanwezig omdat hun ouders het oerwoud in trekken om te jagen en zo geld te verdienen. De kinderen gaan dan vaak mee. In een paar dorpen lukt het dat ouders van Bantou kinderen de zorg voor Baka kinderen op zich nemen en deze kinderen wel naar school gaan.
 • We merken bij het bezoek dat het doel van de scholen niet alleen goed onderwijs is voor Baka kinderen. Zodat zij de mogelijkheid hebben zich verder te ontwikkelen om de stap naar de basisschool te kunnen maken. Ook voor Bantou kinderen blijkt het onderwijs van groot belang om beter voorbereid te zijn voor de basisschool. Een andere belangrijke doelstelling is de integratie tussen Baka en Bantou. De kinderen – en via de kinderen ook de ouders – leren met elkaar te spelen en te leren. Dit verbetert de onderlinge verhoudingen stapje voor stapje en draagt bij aan sociale acceptatie van de Baka. Niet in alle dorpen gaat dat al goed. Bv Lio blijft moeizaam.
 • Het aantal Baka kinderen dat de stap naar de lagere school maakt, neemt iets toe. Nu gaan 13 leerlingen naar Basisschool St. Paul. Mogelijk is het aantal Baka kinderen dat naar de basisschool gaat groter omdat er ook een paar openbare basisscholen zijn en we niet weten of en hoeveel Baka kinderen die scholen bezoeken.

Wat ook positief nieuws is, is dat er een nieuwe leraar met Baka achtergrond werkt bij basisschool St. Paul. Een mooi voorbeeld voor de kinderen!

Verder werkt er sinds kort een Baka meisje als stagiair in de gezondheidspost van Djouth bij soeur Donata.

 • Gesprekken met ouders van zowel Baka als Bantou kinderen is een belangrijke taak voor de leerkracht (i.s.m. de coördinator). Niet alleen over het vreedzaam/verdraagzaam samenleven, maar ook i.v.m. het betalen van een kleine financiële bijdrage aan het onderwijs van hun kinderen.
 • Het gebouw in Lio is te klein voor het aantal leerlingen. Inmiddels is de woning van de leerkracht (Frederique) in gebruik als klaslokaal. Nu zijn er 2 klassen in Lio. Er is een 2e assistent leraar aangetrokken – Feline. Zij wordt opgeleid ‘on the job’ en leert zo de ORA-methode goed toepassen.
 • Soeur Gabrielle heeft een offerte laten maken voor een nieuw en beter passend schoollokaal. Een lokaal van ca 7×9=63m2. De kosten worden geraamd op € 4.581.

Het bouwen van het lokaal heeft voor het team daar geen hoge urgentie.

 • Voor ons is een afweging of we in de toekomst 2 klassen in Lio willen houden. Met een beter gebouw kan aan ca 50 a 60 leerlingen in 1 gebouw les worden gegeven en zijn niet 2 maar is 1 leerkracht nodig. Hierover later meer.
 • De pomp in Kolmbong II is gerepareerd zoals afgesproken. De kosten bedroegen € 67,50 en zijn betaald door Soeur Gabrielle en niet door de ouders. Tijdens ons bezoek aan Kolmbong vertelt coördinator Clement echter dat de ouders het geld bijeen hebben gekregen. Hierover later meer.
 • Bij elk schooltje treffen we een aantal ouders aan. In Dard zijn dat er een paar, hoe verder weg van Djouth hoe meer ouders er zijn. In Kolmbong zit het lokaal half vol met ouders.
 • De coördinator Clement functioneert niet goed.
 • Door het niet vertellen van het juiste verhaal over de betaling van reparatie aan de pomp schaadt hij ons vertrouwen en bovendien de positie van Soeur Gabrielle ook t.o.v. de ouders.
 • Hij houdt geen goede administratie bij die nodig is voor juiste betaling van de verzekering en voor het aantal leerlingen en ontvangen ouderbijdrage. Hij moet een administratie bijhouden die Soeur Gabrielle en ons inzicht geeft a.d.h.v. een format en opzet naar wens van de zuster.
 • Hij bezoekt de scholen niet of nauwelijks. Zeker niet het wekelijks afgesproken bezoek per school. Wel declareert hij benzinekosten voor het totale budget en hebben we onlangs een reparatie aan zijn brommer betaald.
 • Het opleiden van de assistent leraren is zijn werk. Het is niet de bedoeling dat hij dat laat uitvoeren door de andere ervaren docenten (Jacques, Frederique en Armand).

Het gaat al meerdere jaren niet goed. Ook in de tijd van Simeone was dit aan de orde.

We hebben aangegeven dat hij zijn werk moet verbeteren. Kitty betaalt het hele schoolbudget en ook zijn salaris. Zijn functioneren is voor haar en ons niet acceptabel. Wanneer zijn functioneren dit schooljaar niet verbetert, overwegen we zijn dienstverband per september 2019 of januari 2020 te beëindigen. Het idee is dan dat zijn werk verdeeld wordt als een soort duo-baan over de ervaren leraren.

Een andere denkrichting is dat een nieuw klaslokaal gebouwd wordt in Lio en er daar dan 1 leraar nodig is. Daarmee is het mogelijk om 1 van de ervaren leraren de rol van Clement te laten overnemen.

 • Laptops:
 • Door de nieuwe leerkracht Feline is gevraagd of zij ook een laptop kan ontvangen. Immers voor andere leerkrachten is vorig jaar de wens meegegeven voor hen een laptop te zoeken. Het advies van de zusters Gabrielle en Donata is om de docenten geen laptop te geven. Zij beschikken zowel op school als thuis niet over elektriciteit. In het gesprek met de leraren is dit nog niet door ons teruggekoppeld dus hun verwachting kan zijn dat we op zoek gaan naar laptops. Een punt dat volgend jaar aangekaart moet worden.
 • Clement (de coördinator) heeft in 2017 een laptop gekregen die kapot is volgens Clement. Een nieuwe geven is niet afgesproken en heeft niet de voorkeur. Van belang dat hij eerst investeert in verbeteren van zijn werk.

 

Djouth – Ecole Saint Paul

 • De school heeft een nieuwe directeur. En er is sinds dit schooljaar een leraar die Baka is.

De leerlingenaantallen stijgen inmiddels nu er meerdere klassen zijn en het lerarenteam is uitgebreid.

 • Er gaan nu 13 Baka kinderen naar de basisschool St. Paul.
 • Op verzoek van Soeur Gabrielle hebben we 1 laptop gegeven aan de directeur tbv zijn werkachterlaten op school. De directeur kan deze gebruiken voor de schooladministratie en zolang hij werkzaam is voor de school. Mocht hij tzt vertrekken dan behoudt de school daarmee de laptop.
 • De boeken zijn zeer gewenst op school. We moeten proberen de 2 koffers met boeken volgend jaar mee te krijgen. Nu lukte dat niet omdat we teveel andere spullen (kleding) mee hadden.
 • We hebben nogmaals de afspraak bevestigd dat we tijdelijk (t/m kalenderjaar 2019) en niet structureel een bijdrage doen voor de salariskosten.
 • Verder zetten we bijdragen voor Baka kinderen en post onvoorzien ook komend jaar voort.

 

Dispensaire Djouth

 • Volgend jaar betalen we wederom de bedragen voor medicijnen en de bedragen voor transport. Incl. de afspraken zoals genoemd bij NB 1 in de brief ‘Accord financiers 2018’.
 • Het gaat zeer goed met het dispensaire en ook met Donata. Er zijn mooie resultaten behaald en alle projecten die Carosi mede mogelijk heeft gemaakt, zijn gerealiseerd of in gang gezet.
 • Met de donatie van Carosi is het volgende gedaan:
 • Voor de zonnepanelen zijn nu zonnepanelen aangelegd bij de Maternite inclusief verlichting en armaturen in zowel de Maternite als ook in het grote gebouw van de dispensaire. De capaciteit van de 4 panelen en de batterijen is niet voldoende om 2 gebouwen van elektra te voorzien. Dit betekent dat voor het grote gebouw nu alleen nog zonnepanelen en batterijen aangeschaft moeten worden. Hiervoor heeft Donata een offerte laten opstellen en aan ons meegegeven. Het gaat om een bedrag van ca € 11.000.
 • De wateraansluitingen in de beide gebouwen zijn gereed. De kosten waren lager dan begroot. Het restant bedrag is gebruikt voor de aanleg van elektrische installaties (zie hierboven).
 • Donata heeft nog geen auto aangeschaft. Wel is helder welke auto het gaat worden en heeft Donata voldoende donaties bij elkaar. Het gaat om een ambulance bus die vanuit Polen geïmporteerd gaat worden. De totale kosten bedragen ca € 33.000: € 25.000 voor de aanschaf van de auto en ca € 8.000 voor transport en invoer in Kameroen. Wij ontvangen nog deze week informatie over de auto en over de manier waarop Donata deze financiert.
 • In het kantoor van het hoofdgebouw is een muur gebouwd. Gefinancierd via een andere donateur.
 • Met de verlichting en goede hygiëne waarover het dispensaire nu beschikt, is het ook mogelijk om kleine operaties te doen. Die vinden plaats in de verloskamer van het Maternite. Inmiddels zijn 7 operaties verricht waaronder 1 zeer complexe van een jonge man die darmperforaties had. Hij had eerst een medicijnman geraadpleegd en is uiteindelijk toch naar de dispensaire gegaan. Zijn toestand was toen al te slecht om naar het ziekenhuis van Batouri te reizen. De arts van Batouri – waar Donata mee samenwerkt – heeft toen in het maternite de operatie uitgevoerd. Inmiddels is duidelijk dat een 2e operatie nodig is en is de jongen voldoende opgeknapt en naar Batouri vervoerd.
 • Het team van het dispensaire is met 2 nieuwe medewerkers flink uitgebreid. Nu 4 mensen. De 2 nieuwe mensen zijn stagiaires waarvan 1 Baka.

Het aantal patiënten groeit, mede door de succesvolle operaties. Ook is een TV aangeschaft voor in de wachtruimte. Dit trekt ook patiënten. Het aantal patiënten per week is ca 90.

 

Abong Mbang – Ecole Saint Aloys de Djow

 • Ook bij St. Aloys gaat het goed! Het schoolgebouw en terrein ziet er zeer verzorgd uit.

Momenteel bestaat het team uit Toussaint (directeur), Denis, Laurence, Jean Blaise, Florette (nieuw), Awa, Frank, Mayo (bibliotheek) en Moje (sport).

 • De nieuwe salle en keuken worden gebruikt voor het eten. Ook de voorstelling die voor ons opgevoerd wordt vindt plaats in de salle.
 • De huizen van de leraren zijn opgeknapt: daken vernieuwd, betonnen vloeren gestort, plafonds in het 2e bouwblok en muren gerepareerd en geverfd. Buitenkeukens zijn gemaakt en de binnenkeukens zijn opgeknapt muv die in het 1e
 • De bijdragen voor het komend jaar zijn min of meer vergelijkbaar met 2018.
 • Dit jaar krijgt het hele team een gelijk montant de motivation: FCFA 50.000 (ca € 75).
 • De school is erg blij dat zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Het schoolgebouw, de bibliotheek en de salle worden hierdoor voorzien van elektriciteit. Komende maanden start de uitvoering van het werk.
 • Aanvullende werkzaamheden zijn nog nodig voor plafonds in het 1e bouwblok en het afronden van renovatie van de oude binnenkeukens. Totaal ca € 3.000 a € 4.000
 • Alice heeft toestemming om een Maternelle te starten. Dat is een voorschool waar in 3 niveaus gewerkt wordt. Dat betekent 3 lokalen. Te beginnen met 1 klas in de bibliotheek.

 

Abong Mbang – Dispensaire

 • Het dispensaire is sinds november 7 dagen per week 24 uur per dag open. Op jaarbasis zo’n 5.000 bezoekers. Het team is flink groter geworden. Alle ruimten in het gebouw worden maximaal gebruikt. Nu er 24 uur gewerkt wordt blijven er ook patienten voor hulp overnachten. In 3 kamers zijn patiënten die behandeld worden voor malaria en er ca 3 dagen blijven.
 • De batterijen zijn vernieuwd en hebben een enorme capaciteit. Het aantal zonnepanelen is te weinig om 24 uur elektra te hebben. Het verzoek is om uit te kunnen breiden tot 12 panelen. Hiervoor hebben we een offerte ontvangen. We gaan kijken of een project mogelijk is met Wilde Ganzen.
 • Het bouwen van een klein ziekenhuis wordt concreter. Nazaruisza wil dit gefaseerd realiseren. Voor de 1e fase heeft ze al een aantal financiers. Ook dit is een project om te bespreken met Wilde Ganzen. De investeringskosten voor de 1e fase bedragen ca € 300.000.

 

Abong Mbang – Project des jeunes garçons et filles

 • Soeur Alice geeft aan ca 23 meiden hulp: betalen schoolgeld, geld voor zeep/maandverband en soms kleding/huisvesting. Het gaat om meiden die allen de middelbare school bezoeken.
 • Soeur Nazaruisza steunt 7 jongens en betaalt hun schoolgeld. We hebben deze jongens ontmoet. Komend jaar doen 6 van hen eindexamen. Concrete hulp met laptops en verlichting helpt hen om hun schoolwerk (resp. Informatica en huiswerk) goed te kunnen doen. Met Nazaruisza hebben we afgesproken dat het gebouwtje in de tuin dienst kan doen als plek waar laptops zijn en waar informatica huiswerk gemaakt kan worden. De laptop(s) blijven in beheer bij de zusters.
 • Ook Soeur Simeone heeft een budget om een aantal families te helpen.
 • Er is een vraag om ondersteuning voor een jonge vrouw die HIV heeft maar wel graag blijft werken. Dat kan vanuit huis. Nodig is een laptop en ca € 500 voor een computer opleiding.

 

 

Open podium op Basisschool De Regenboog

Al heel wat jaren steunt basisschool De Regenboog in De Bilt de Stichting Kinderen van Abong Mbang. Ook dit jaar weer met een open podium waarbij kinderen uit alle klassen een optreden verzorgden. Na een korte uitleg van alles wat we doen begonnen de kleuters met een optreden ‘voor de kinderen van Aboem Abanga’. De naam blijft lastig, hè: Abong Mbang.

Doordat er drie rondes waren, kon iedereen zoveel mogelijk verschillende optredens zien. Er werden Afrikaanse en Nederlandse liedjes gezongen. Je kon dansen op Afrikaanse muziek. Bezoekers moesten natuurlijk meedoen. In de gymzaal was een turnoefening te zien, kinderen slingerden aan de ringen geslingerd en je kon schaken.
In de gang kwam ik zelfs twee levende standbeelden tegen die begonnen te dansen als er geld gedoneerd werd  Aan het eind van iedere ronde, gingen de kinderen met de pet rond. Alle papa’s, mama’s, opa’s en oma’s en andere bezoekers hebben genoten van het enthousiasme waarmee de kinderen bezig waren en dat blijkt ook uit het totale bedrag dat uiteindelijk in alle petten en hoeden terecht gekomen is: maar liefst 1028 euro!! Fantastisch.

Dit jaar is er niet alleen geld opgehaald. De kinderen was gevraagd een nieuwe tandenborstel mee te nemen zodat alle kinderen van de St Aloys school in Abong Mbang weer een tandenborstel kunnen krijgen. Dat is gelukt want aan het einde van de open podium-dag stonden er twee volle dozen.

Namens de kinderen in Abong Mbang, bedankt Regenboog kinderen.

Nieuwe privacywetgeving

Stichting Kinderen van Abong Mbang gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens van onze relaties (donateurs en geïnteresseerden).

Periodiek versturen we onze relaties een nieuwsbrief over de resultaten en ontwikkelingen van onze activiteiten.

In elke nieuwsbrief bieden we onze relaties de mogelijkheid om aan te geven of zij ook in de toekomst de nieuwsbrief willen blijven ontvangen.

Zodra iemand aangeeft niet meer geïnteresseerd te zijn, verwijderen we de naam en contactgegevens uit ons relatiebestand.

Neem gerust contact op met ons voor verdere vragen.

Gezondheidspost in Djouth

De gezondheidspost in Djouth staat onder supervisie van Donata. Alle 1000 inwoners van Djouth komen bij haar team van 3 verpleegkundigen als er medische zorg nodig is.
Ze vertelt dat ze tevreden is over afgelopen jaar. Zoals ieder jaar krijgen we inzage in alle gemaakte kosten. Ze overhandigt ons alle bonnen en afschriften zodat we een helder beeld hebben van wat er met onze bijdrage voor 2017 is gedaan. Donata heeft een paar wensen voor het komende jaar :

 1. vervangen van het gipsplaten-plafond in de kraamkliniek. De platen hangen door en zouden kunnen vallen wat gevaarlijk is voor patiënten en personeel.
 2. aanschaf verbrandingsoventje voor het medisch afval. Nu heeft ze die nog niet maar de controlerende gezondheidsdienst vereist dat wel.
 3. bouw muur om haar spreekkamer. Haar bureau staat nu eigenlijk op de gang en dat levert bij medische gesprekken privacy-problemen op.

We spreken af dat Donata voor deze punten een offerte stuurt zodat we in Nederland sponsoren voor deze kosten kunnen vinden.

Basisschool St Paul krijgt kleinere klassen

In de afgelopen jaar is het lerarenteam van basisschool St Paul verbeterd. Dat is goed nieuws. Het leidt wel meteen tot meer leerlingen en dus ruimtegebrek in de 4 klaslokalen. In twee klassen is het aantal leerlingen 80!

Gelukkig is de bouw van twee extra lokalen bijna gereed, betaald door de school zelf. Volgens de Kameroenese regelgeving krijgt de school pas over 2 jaar budget voor extra leraren. Wij hebben besloten om de komende twee schooljaren een bijdrage te betalen zodat met 2 extra docenten het maximale leerlingaantal per klas weer naar 40 kan worden teruggebracht. We hebben toegezegd dat we laptops voor de docenten zoeken. Heb jij nog een goedwerkende laptop? Deze is dus zeer welkom!

Nieuwe accus’s voor gezondheidspost Abong Mbang

De wachtkamer van de gezondsheidspost zit deze keer niet helemaal vol. Een jongen van een jaar of tien wordt gewogen en zijn bloeddruk wordt gemeten, alle gegevens worden met een laptop ingevoerd in het patiëntvolgsysteem.  De arts in 1 van de behandelkamers voegt de symptomen van de jongen aan het systeem toe en vult in welke onderzoeken in het laboratorium gedaan moeten worden. De jongen heeft malaria, thyfus, een schimmel infectie en een parasiet. Met medicijnen is dat alles prima te behandelen maar dat is duur dus veel beter om het te voorkomen. De laptops waarop het zelf aangelegde patiëntvolgsysteem staat draaien op zonnepanelen, omdat in Abong Mbang het elektriciteitsnet nauwelijks meer functioneert. Dat vergt nieuwe apparatuur. Dit jaar zoeken we bijvoorbeeld een nieuwe autoclaaf (apparaat om medische instrumenten en gereedschap te steriliseren). De huidige trekt teveel stroom. En dagelijks vraagt het ook om improvisatie: als de tandarts de compressor gebruikt voor het boren van een kies, dan kost dat zoveel stroom dat de laptops niet meer werken. Daarom is er behoefte aan hoogwaardige accus’s die de opgewekte zonne-energie op kunnen slaan. Gelukkig kunnen we ter plekke een donatie voor nieuwe batterijen toezeggen, zodat de tandarts tegelijkertijd aan het werk kan. Het team springt letterlijk in de lucht van blijdschap bij dat nieuws.

Renovatie lerarenwoningen bijna gereed

Met de gift van Stichting Carosi konden we eind 2017 starten met de renovatie van de lerarenwoningen.  Twee van de lerarenhuizen aan het schoolplein hebben al een nieuw dak. Het dak van het blok met de twee andere woningen is al vernieuwd. Nu zijn we nog bezig met de verbetering van de vloeren en wanden. En dat is hard nodig. De achtermuur stond bijvoorbeeld op instorten. Trots laten de leraren ons de voortgang van de verbouwing in hun huis zien. Dit voorjaar zal al het werk afgerond zijn. Ook zijn dan de buitenkeukens gereed. Dat betekent een enorme sprong voorwaarts. Voor de verbouwing kookten de leraren binnen op een houtvuurtje. Alles stinkt en de schadelijke rook veroorzaakt vooral bij moeders en kinderen ziektes als COPD.

Basisschool St. Aloys doet het steeds beter

Bij aankomst in Abong Mbang zien we direct dat de school er mooi en verzorgd bij staat. De veranda is opgefrist met nieuwe groene hekken, die voorkomen dat kinderen van de verhoging afvallen. In het najaar start de bouw van een nieuwe feestzaal. De huidige bibliotheek wordt zo intensief gebruikt voor taal- en computerlessen, dat een nieuwe zaal waar alle 265 kinderen inpassen zeer welkom is. Zeker in het regenseizoen. Een Poolse donateur betaalt de kosten voor de nieuwe hekken en de nieuwe feestzaal. Zo kunnen wij ons qua bijdrage concentreren op de exploitatie van de school.

Op donderdag zijn we eregast bij de generale repetitie van de jaarlijkse culturele competitie tussen de lokale scholen. Wij worden getrakteerd op diverse dans-, toneel- en zangvoorstellingen. Het is een genot om naar de enthousiaste kinderen te kijken. Zelfs als het geluidssysteem uitvalt, mag dat de pret niet drukken. Diezelfde avond bieden de leraren ons een feestelijk diner aan. Tijdens het lekkere eten is er veel tijd om bij te praten. De leraren geven ze aan hoe goed het team samenwerkt en dat ze veel leren. Ze hebben het heel waardevol gevonden dat zij de leraren uit Djouth hebben ontmoet voor een gezamenlijke studiedag. Dat staat voor dit jaar dus ook weer in de planning.

Bij ons vertrek op vrijdagochtend horen we dat de leerlingen dit jaar weer de schoolwedstrijd hebben gewonnen! Elk jaar dus weer een stap verder.

Zie ook: klassen St. Aloys worden kleiner.

Enthousiasme op de ‘Baka’ scholen rond Djouth

Tijdens ons jaarlijkse werkbezoek aan Kameroen is het bezoeken van de vijf schooltjes rondom Djouth altijd een van de hoogtepunten. Ook dit jaar maken we, samen met zuster Gabriella, een tour langs de scholen waar naast kinderen van de Bantou stam ook kinderen van de Baka-minderheid onderwijs krijgen. We worden er warm onthaald door uit volle borst zingende kinderen. Opvallend is de gedrevenheid van de docenten in de schooltjes, die in tegenstelling tot de school in Abong Mbang, slechts uit één lokaal bestaan. Bij de school in Lio wonen we een les bij waar de leerlingen met de zogenaamde ORA-methode Frans leren. ORA staat voor observer, reflichir, agir (waarnemen, nadenken, handelen). Beurtelings lezen leerlingen een woord voor. Eerst door het in stukjes te hakken, waarna het gehele woord  wordt herhaald door de leerling en de klas, beloond met applaus en complimenten van de docent, en natuurlijk van ons.