Activiteiten


De activiteiten die we als stichting ondernemen, zijn gericht op het inzamelen van geld en van materialen die bruikbaar zijn in Kameroen. Ook zetten we ons in voor het vergroten van de betrokkenheid van mensen in Nederland bij onze activiteiten in Nederland en bij de projecten in Kameroen.

Jaarlijks bezoekt een afvaardiging van ons team – volledig op eigen kosten – de projecten. Doelen van dit werkbezoek zijn:
• contact met onze lokale samenwerkingspartners
• bespreken van stand van zaken projecten, resultaten en gemaakte kosten
• bespreken van plannen voor het komend jaar en de nabije toekomst
• maken van helderen (financiële) afspraken.

Activiteiten die we in Nederland ondernemen zijn gericht op het vergroten van de bekendheid en betrokkenheid van particulieren, scholen, serviceclubs, fondsen en bedrijven bij de projecten die we ondersteunen. We zetten ons in om via uiteenlopende acties geld en materialen in te zamelen. Het gaat om activiteiten op scholen, presentaties bij serviceclubs of bedrijven, kleine evenementen, het schrijven van fondsaanvragen, e.d.
Regelmatig zijn er mensen die de projecten in Abong Mbang en Djouth willen ondersteunen en zelf activiteiten organiseren om geld in te zamelen. Bijvoorbeeld de jaarlijkse WaterWerken fietstocht, een benefietconcert, een verjaardag met een inzamelingsactie of een eenmalige grote gift.